Thalamus Networks AB

Påminnelse avseende Teckningsoptioner 2003/2006 i Thalamus Networks AB – sista dag för teckning 30 april 2006.

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 14:29 CEST

2006-04-07

I april 2003 utgav Thalamus Networks AB ett förlagslån med avskiljbara teckningsrätter som förvärvades av personalen.
Enligt villkoren för optionerna är den sista dagen för att anmäla teckning av aktier den 30 april 2006. Har betalning inte skett senast denna dag förfaller optionsrätterna.
Varje optionsrätt berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie av serie B i Thalamus till teckningskursen 24,50 kronor. Om årsstämman i Thalamus den 27 april beslutar enligt styrelsens förslag om utdelning till aktieägarna, är därefter den justerade teckningskursen för optionerna 22,70 kronor.
Anmälningssedel och instruktioner för betalning för tecknade aktier finns på Thalamus Networks hemsida, www.thalamus.se


För vidare information kontakta

Fredrich Dahlman
Verkställande Direktör
Thalamus Networks AB
08-635 96 00
E-post fredrich.dahlman@thalamus.se