Miljödepartementet

Påminnelse: Delegationen för hållbara städer inbjuder till hearing om samverkan mellan kommuner och näringsliv i stadsbyggnadsprojekt den 22 april

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 15:54 CEST

Syftet är att inspirera till ökad samverkan genom att ta del av intressanta exempel i genomförda och planerade stadsbyggnadsprojekt och att diskutera hur samverkan kan bli ännu bättre. Hearingen fokuserar på samverkan i tidiga skeden i stadsbyggnadsprocessen och där samverkan kan bidra till höjda ambitioner avseende ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Vänligen medtag presslegitimation.

Välkommen!


Tid och plats:
Tid: Den 22 april kl. 10.00-15.00 (kaffe serveras från kl. 09.30)
Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1, Stockholm
Media inbjuds härmed att delta.


Kontakt:
Projektledare:
Christina Leideman
070-663 27 65
www.hallbarastader.gov.se