Naturskyddsföreningen

Påminnelse: Inbjudan Naturskyddsföreningens konferens om biologisk mångfald

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 16:23 CET

Den 12 november är det dags för Naturskyddsföreningens årliga höstkonferens som i år handlar om biologisk mångfald och den pågående utrotningen av arter.
Har du redan anmält dig ber vi att diu bortser från denna påminnelse!

Inbjudan till konferensen "Vem ska bort?"

Den biologiska mångfalden fortsätter utarmas. Jordens ekosystemtjänster hotas. När antalet arter minskar drabbas ekosystemens motståndskraft mot förändringar. Flera av jordens ekosystem har redan rasat ihop. Ekosystemen är grunden för vår existens. De producerar mat och rent vatten.
Nu mobiliserar världen för att stoppa utvecklingen.

I oktober hölls internationella förhandlingar i japanska Nagoya om hur världens länder ska kunna hejda utrotningen.

Årets höstkonferens kommer inte att spendera mer tid på att diskutera problembilden. Vi kommer istället att presentera en verktygslåda med nödvändiga politiska beslut för att åtgärda problemet och återställa naturens mångfald!

Bland talarna på höstkonferensen märks:
Andreas Carlgren, miljöminister
Meena Raman, Third World Network
Maria Wetterstrand, språkrör
Alexander Bard, filosof
Carl Piper, VD och greve
Johan Bodegård, ArtDatabanken
Torgny Håstad, Domare i Högsta domstolen, ordf Svenska Turistföreningen
Isabella Lövin, Författare till boken Tyst Hav samt europaparlamentariker
Carl Folke, professor SEI
Klas Eklund, senior economist SEB

Titeln för konferensen – Vem ska bort? – signalerar det alarmerande läge naturen befinner sig i. Konsekvent under det gångna decenniet har EU-kommissionen, FN, Resilience Center med flera visat att vi inte lyckats med att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

ANMÄLAN, PROGRAM M.M. PÅ:
http://www.vemskabort.se

PLATS: Aula Magna, Stockholms universitet

Höstkonferensen hålls i år i samarbete med tidningen Miljöaktuellt.


Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00