Finansdepartementet

Påminnelse - Inbjudan till presskonferens tisdagen den 30 september

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2003 12:00 CEST

Utjämningskommittén inbjuder till presskonferens för att presentera betänkandet om det kommunala statsbidrags- och utjämningssystemet – Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn.

Presskonferensen äger rum tisdagen den 30 september kl 15.00 i Bella Venezia i Rosenbad.

Obs! Medtag pressleg.

Presskonferensen kan följas på regeringens hemsida www.regeringen.se

Välkomna!

Lorentz Andersson
Ordförande
070-5563621

Lennart Tingvall
Huvudsekreterare
08-4051596
070-5455834