Utrikesdepartementet

Påminnelse: Inbjudan till pressträff med Hans Blix

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 11:09 CET

Efter initiativ av Sveriges regering ska en oberoende och fristående
internationell kommission om massförstörelsevapen bildas under ledning
av Hans Blix. Kommissionen ska ge nya impulser till det internationella
arbetet för nedrustning och ickespridning.

Vid en pressträff tisdagen den 16 december kommer Hans Blix att
offentliggöra namnen på kommissionens 14 medlemmar. Då presenterar Blix
också planerna för kommissionens arbete.

Tid: Tisdagen 16 december, kl. 11.30.
Plats: Rosenbad, Bella Venezia.

Medtag presslegitimation!

Henrik Salander
Ambassadör och kommissionens generalsekreterare
08-543 56 113

Maria Håkansson
Redaktör
08-405 15 82
0708-66 84 91