Saco

Påminnelse - Inbjudan till SACO:s seminarium inom SACO Forum under Almedalsveckan

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 09:51 CEST

De gör Sverige friskare

Klaga inte bara över höga sjukskrivningstal. Lär av vad som görs för att få friskare arbetsplatser. Vid ett SACO-seminarium visar vi hur olika akademikerprofessioner arbetar utifrån sina visioner. Vilka hinder finns och hur kan vi sprida de goda exemplen? En sjukgymnast, en arbetsterapeut, en psykolog och en läkare medverkar.

Onsdag 7 juli kl. 15-17
lokal: Högskolan, Aulan (B 51) i Visby

Samtalsledare: Anna Ekström, SACO:s ordförande. Ingen föranmälan krävs.

Fakta om de medverkande:
David Felhendler, sjukgymnast från Norrköping. Han är mest känd för att dramatiskt ha sänkt sjukskrivningstalen för nack- och ryggproblem vid äldreboendet Vrinnevihus. Han driver ett eget företag och är mycket aktiv när det gäller att utveckla olika sorters tjänster till företag och organisationer.

Anders Wahlberg, psykolog från Skellefteå. Han driver flera egna företag med inriktning på rehabilitering och företagshälsovård i Skellefteå.

Lorry Lindberg, arbetsterapeut från Tomelilla. Tog tillsammans med några sjukgymnaster över landstingets rehabverksamhet i sitt primärvårdsområde. Har också startat projekt för att hitta nya rehabformer för långtidssjukskrivna.

Johnny Johnsson, företagsläkare vid Stora Enso i Fors i Dalarna (Sveriges friskaste företag). Han har myntat begreppet långtidsfrisk och ställer frågan vad som kännetecknar de friska medarbetarna.

Kaffe och bulle serveras från kl 14.40. Efter seminariet finns möjlighet till enskilda intervjuer med de medverkande.

Läs mer om alla SACO Forum-arrangemang på www.saco.se/visby

Välkomna!

Presskontakt för SACO på plats i Visby 4 – 9 juli: Anna Kopparberg, 070-456 60 44.

-------------

Anna Ekström medverkar under Almedalsveckan också i följande:

Onsdagen den 7 juli, 10 – 12, seminarium på Högskolan på Gotland, E31, Företrädet facket flator och bögar? Vilket ansvar har facken gentemot sina homo och bisexuella medlemmar? Hur är det i olika förbund? Arrangör: Equal-projekten Normgivande mångfald samt Homo- och bisexuella i omsorgen.

18 – 20 SACO Forum-mingel, (anmälan till Anna Kopparberg, se ovan), Bildstenshallen Fornsalen

Torsdagen den 8 juli kl 10 – 12, FöreningsSparbankens seminarium på Wisby Hotell, Hur kan Sverige växa - Ett seminarium om förutsättningar för tillväxt i olika regioner"

13 – 16, SULFs seminarium i Aulan på Högskolan, Visby , Svensk universitetsforskning - hur står den sig? Anna Ekström är moderator.


SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
Box 2206, 103 15 Stockholm, 08-613 48 00
Presschef Sven Erik Jansson
08-613 48 59, 070-782 19 22