LKAB

PÅMINNELSE: IVA Frukostmöte med LKAB:s koncernchef Lars-Eric Aaro

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 12:29 CET

Hej!


LKAB:s VD Lars-Eric Aaro framträder under torsdagen på ett frukostmöte med IVA, Ingenjörsvetenskapsakademien, i Luleå.

Det är första gången som IVA lägger ett sådant möte i Luleå eller i Norrbotten.

Frukostmötet kommer att ge en spännande i inblick i ”stålklustret” Norrbotten och LKAB:s framtidsplaner.

För detaljerat program – se nedan.

Välkomna!

Mauritz Magnusson
Editor LKAB Communication
+46 970 76522

+46 76 8445792

mauritz.magnusson@lkab.com

LKAB


IVAs Näringslivsråd bjuder in till frukostmöte i Luleå

Innovationer skapas ofta genom gränsöverskridande samarbeten i internationellt starka regionala kluster eftersom företag och organisationer kan sporra varandra genom nära samverkan och kunskapsutbyte. Regionala kluster har stor betydelse, med forskning och innovation i nära samarbete mellan flera aktörer.

IVAs Näringslivsråd hälsar välkommen till ett frukostmöte med Lars-Eric Aaro, koncernchef för LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara AB). Företaget är idag en internationell högteknologisk mineralkoncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av mineralprodukter till andra industribranscher. LKAB-koncernen har cirka 3 700 medarbetare, och omsatte 29 miljarder kronor 2010.

För Sverige kan järnmalmens och stålets historiska betydelse inte underskattas. Stål bygger välstånd. I en så traditionstyngd industri kan det vara lätt att underskatta både nytänkande, idérikedom och den satsning på forskning och innovation som har skett och som sker och som är en förutsättning för fortsatt svensk konkurrenskraft.

Några områden som kommer att tas upp är:

  • Stålklustret i Norrbotten
  • Innovation för stålindustrin
  • Global konkurrens


Tid:
Torsdagen den 1 december 2011 kl. 07:30-09:00

Plats:

Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17, Luleå

Program:

Detaljerat program och inbjudan hittar du här!