BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Påminnelse lansering BRIS-rapporten 2010 den 3 februari på ”Rum för barn” i Kulturhuset i Stockholm.

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 10:39 CET

Lanseringen inleds med presskonferens klockan 08.30 på ”Rum för barn”, våning 4, Kulturhuset, Stockholm.
Ingång via stora ingången vid Sergels Torg.

Under presskonferensen presenteras innehållet i BRIS-rapporten 2010.

Talare är Göran Harnesk, generalsekreterare BRIS, och Eva Waltré, chef BRIS operativa verksamhet.

Presskonferensen åtföljs av ett kortare fördjupande seminarium.
Seminariet beräknas börja 09.15 och avslutas klockan 10.45.

Moderator för seminariet är Ola Lindholm, chefredaktör Kamratposten och ledamot i BRIS förbundsstyrelse.

Medverkande i seminariet är:

Per-Anders Rydelius, professor i barn- och ungdomspsykiatri Karolinska Institutet.
Lars Arrhenius, Barn- och elevombudsman (BEO)
Ulrika Carlsson, ordförande Riksdagens tvärpolitiska barngrupp
Monica Green, vice ordförande Riksdagens tvärpolitiska barngrupp.
Elena Luckey, BRIS-ombud, BRIS Mitt
Rosie Skoog, regionchef BRIS Mitt

Antalet platser under presskonferens och seminarium är begränsat och därför ombeds media och åhörare att anmäla sig till Karin Hoff, karin.hoff@bris.se

Lättare förfriskningar serveras.

I BRIS-rapporten sammanställs varje år dokumentationen från BRIS stödkontakter i Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen. Genom exempel, statistik och analys ges en bild av barns och ungdomars liv och verklighet så som de själva beskriver den för BRIS.

För mer information kontakta presschef Cecilia Nauclér 0701-60 88 30, eller cecilia.naucler@bris.se

Tack till Rum för barn!

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som bistår barn som far illa. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Idag har BRIS nästan 600 ideella som arbetar i stödverksamheten.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som bistår barn som far illa. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Idag har BRIS nästan 600 ideella som arbetar i stödverksamheten.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se