BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Påminnelse - lansering BRIS-rapporten 2010 i Göteborg

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 15:51 CET

Tid: Onsdagen den 3 februari klockan 9.00

Plats: Hvitfeldtsgatan 14, Göteborg

Medverkar gör BRIS västs ordförande Ingemar Kjellmer och Karin Johansson, utredare i BRIS samt Maria Cederlund och Kerstin Sjöbratt från BRIS västs kansli.

Vi bjuder på kaffe och smörgås och tar gärna emot en anmälan till bris.vast@bris.se.

För ytterligare information kontakta regionchef Kerstin Sjöbratt på telefon: 031-750 11 30 eller 0704-54 11 40

 

BRIS-rapporten lanseras även i Stockholm,Umeå, Sundsvall, Norrköping och Linköping den 3 februari.

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som bistår barn som far illa. FN:s konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Idag har BRIS nästan 600 ideella som arbetar i stödverksamheten.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se