Informatörsnätverket i Värmland

Påminnelse: Nätverkslunch om utvärdering av internkommunikation

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 10:34 CEST

Informatörsnätverket i Värmland inbjuder till nätverkslunch fredag 24 april i Karlstad då Nina Engdahl - delägare i och VD för Attityd i Karlstad AB - berättar om Attityds sätt att mäta information, hur den används internt i ett företag och hur mätningen kan användas som ett strategiskt verktyg för utveckling av internkommunikationen.

Plats: Claessons Restaurang, Våxnäsgatan 10, Karolinen, Karlstad.
Datum: Fredag den24 april.
Tid: kl. 11.30 - 13.00
Anmälan: senast den 21 april till Kjell Lagerström, k.lagerstrom@paperprovince.com
Kostnad: Lunchen kostar 80 kr! Ta med jämna pengar!

Nina Engdahl, Attityd i Karlstad AB som genomför marknadsundersökningar och marknadsanalyser som ger kunden ett strategiskt beslutsunderlag:

"Som informatör förstår du vikten av en väl fungerande internkommunikation. Men som allt annat kan den förbättras och detta kan ske tillsammans med medarbetarna i organisationen, dvs mottagarna (och ibland även sändarna) av informationen. Ett verktyg för denna dialog med medarbetaren kan vara att mäta hur informationen används, vilka kanaler som fungerar, om budskapet/informationen når fram och hur den används. Vi på Attityd ser mätningen som ett strategiskt verktyg för utveckling av internkommunikationen. Vi presenterar kortfattat vad en mätning kan innehålla, hur den kan genomföras samt hur resultaten kan användas för att förändra/förbättra internkommunikationen. Att gå från resultat i en mätning till en förbättrad internkommunikation".

.......................................................................................................................

Informatörsnätverket i Värmland - som bildades 2002 på initiativ av bland annat The Paper Province och Compare - riktar sig till alla informatörer i Värmland. Informatörsnätverket har idag 210 medlemmar, är ett forum för regionens informatörer där de kan lära känna varandra, lära av varandra samt delta i gemensamma utbildningar inom informations- och kommunikationsområdet. Informatörsnätverket vill också fungera som brobyggare mellan regionens företag och organisationer för att öka samarbetet dem emellan. Nätverket vill därmed bidra till att stärka länets konkurrenskraft. www.compare.se/informator