Cefour Wine & Beverage AB (publ)

Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO4B

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 08:29 CEST

Nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO4B som emitterades i samband med Cefour Wine & Beverage Partihandel AB’s (publ) företrädes-emission i december 2015 pågår fram till och med 31 maj 2016. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO4B är den 27 maj 2016. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO4B äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B-aktie i bolaget till en kurs om 0,05 kr per aktie. Teckningsoptionen förfaller i sin helhet efter 31 maj 2016.

Den i december 2015 genomförda företrädesemissionen i Cefour genomfördes med så kallade units, där varje unit innehöll 14 B-aktier och 7 teckningsoptioner. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) B-aktie till kursen 0,05 kr. Cefour lät uppta teckningsoptionen till handel från och med måndagen den 1 februari 2016.

Sista dag för teckning av aktier med stöd av teckningsoption TO4B är 31 maj 2016, varefter teckningsoptionen förfaller i sin helhet. Anmälan om teckning skall ske till Aqurat Fondkommission AB via anmälningssedel som finns att hämta på Aqurat Fondkommission AB’s (www.aqurat.se) såväl som bolagets (www.cefourwine.com) respektive hemsidor. Likvid skall erläggas i samband med anmälan, i enlighet med anvisningar på anmälningssedeln.

Villkor för teckningsoption CEFO TO4B i sammandrag

Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoption äger rätt att, för en (1) teckningsoption, teckna en (1) ny B-aktie i bolaget till en kurs om 0,05 kronor per aktie.

Teckningstid: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 1 februari 2016 - 31 maj 2016. Detta ska ske genom anmälan på teckningssedel som finns tillgänglig på bolagets hemsida och på Aqurat Fondkommission AB’s hemsida.

Sista dag för handel: Sista dag för handel i teckningsoptionen beräknas till fredagen den 27 maj 2016.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)
E-post: henrik.sundewall@cefourwine.com
Telefon: 076-877 00 00

Cefours affärsidé är att sälja och distribuera vin som tappats på attraktiva, praktiska och drickfärdiga engångsglas av återvinningsbar plast. Sedan produktionsstarten 2010 har Cefour utvecklat en avancerad och unik produktionsteknik, där företaget äger hela processen i tillverkningen. Detta innebär att vi själva köper in viner och råmaterial för tillverkning av produkterna – och helt i egen regi – framställer hela förpackningen samt tappar och försluter glasen.

www.cefourwine.com