Utrikesdepartementet

Påminnelse om presseminarier: Vad händer när Utlänningsnämnden läggs ner?

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 09:25 CET

Inbjudan till presseminarier om den nya instans- och processordningen i utlännings- och medborgarskapsärenden.

Den 31 mars 2006 ersätts Utlänningsnämnden av domstolar och en ny utlänningslag träder i kraft. Mot bakgrund av detta arrangeras tre separata presseminarier; det första i Stockholm den 20 mars, det andra i Göteborg den 22 mars och det sista i Malmö den 24 mars.

Ur programmet:
· Förväntningar, förhoppningar och farhågor
· Migrationsverkets nya roll
· Ny uppgift för domstolsväsendet
· Hur går det till i migrationsdomstolen?
· Migrationsöverdomstolens roll och uppgift

Medverkar gör bland andra:
Barbro Holmberg, migrationsminister
Janna Valik, generaldirektör, Migrationsverket
Thomas Rolén, generaldirektör, Domstolsverket
Sten Heckscher, kammarrättspresident

Anmälan till Lena Jern, UD:s informationstjänst, senast den 17 mars kl. 12.00 för Stockholm och Göteborg och den 23 mars kl. 12.00 för Malmö.

Välkommen!


Tid och plats:
STOCKHOLM
Måndag 20 mars,
kl. 10.00-12.00
Bella Venezia
Rosenbad 4

GÖTEBORG
Onsdag 22 mars,
kl. 10.15-12.15
Läppstiftet Konferens
Möteslokalen Etage
Lilla Bommen 1

MALMÖ
Fredag 24 mars,
kl. 14.00-16.00
Kalendegatan 6

Medtag presslegitimation!

Webbutsändning:
Se presseminariet från Stockholm i direktsändning med start måndagen den 20 mars klockan 10.00. http://www.regeringen.se/sb/d/6453/a/60022

Kontakt:
Thomas Hartman
Pressekreterare
08-405 55 50
070-660 56 35
thomas.hartman@foreign.ministry.se

Christian Carlsson
Redaktör
08-405 58 80
070-257 56 56
christian.carlsson@foreign.ministry.se

Lena Jern
Informatör
08-405 38 22
lena.jern@foreign.ministry.se

Annika Rudestad
Departementssekreterare
Enheten för migration och asylpolitik
08-405 44 51-------------------------
Läs mer
-------------------------
Ny instans- och processordning i utlänningsärenden (http://www.regeringen.se/sb/d/5526)
-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Migrationsverkets webbplats (http://www.migrationsverket.se) Domstolsväsendets webbplats (http://www.dom.se) Utlänningsnämndens webbplats (http://www.utlanningsnamnden.se)