Riksdagen

Påminnelse om pressträff i morgon: Robert Cooper om gemensam utrikes- och säkerhetspolitik i EU

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 16:25 CEST

I morgon torsdag 27 maj, besöker Robert Cooper, generaldirektör för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken vid Europeiska unionens råd i Bryssel, utrikesutskottet. I anslutning till besöket inbjuder Urban Ahlin, utrikesutskottets ordförande, journalister till en träff med Robert Cooper.

Tid: Torsdagen den 27 maj, kl. 14.10-14.40
Lokal: Bostadsutskottets sessionssal, RÖ5-37, OBS!

Välkomna!
Tag med presslegitimation.

Robert Cooper kommer till Stockholm dels för att möta ledamöterna i utrikesutskottet, dels för att hålla ett föredrag på Utrikespolitiska institutet. I programmet ingår också ett möte med talman Björn von Sydow.

För mer information: Kontakta Per Arne Ströberg, föredragande i utrikesutskottet, telefon 08-786 50 35, mobil 0730-54 77 43.

Christina Green
Tf sektionschef, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48, 020-349 000