Konjunkturinstitutet

Påminnelse om seminarium den 9 december: Östersjöpolitiken är ineffektiv * ny studie visar att mer kan göras till samma kostnad

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 16:03 CET

Konjunkturinstitutet presenterar Sveriges första ekonomiska utvärdering av åtgärderna för att uppnå en bättre miljö i Östersjön. Studien visar att det finns flera möjligheter att öka kostnadseffektiviteten i Östersjöpolitiken.

Ingmar Hansson, Katarina Elofsson och Ing-Marie Gren som arbetar med miljöekonomisk forskning presenterar studien vid ett presseminarium då bland annat följande ämnen tas upp:
- Ska Sverige undvika att vidta ågärder i avvaktan på att andra länder minskar sina utsläpp?
- Åtgärder mot luftburna utsläpp leder till onödigt höga kostnader för att nå målet om lägre belastning på Östersjön
- Norra Sverige bör omfattas av kraven på utsläppsminskningar

Datum och tid: den 9 december, klockan 13-14
Plats: Konjunkturinstitutets lokaler i Stockholm, Kungsgatan 12-14, plan 6

Välkommen!

Har du frågor kontakta:
Anna Maria Ström-Böök, informatör
tel: 08-453 59 09