Socialdepartementet

Påminnelse! Pressinbjudan: Regeringens äldreberedning SENIOR 2005 presenterar slutbetänkandet Äldrepolitik för framtiden. 100 steg till trygghet och utveckling med en åldrande befolkning

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2003 08:41 CET

Sverige står inför omfattande utmaningar när befolkningen blir allt
äldre. Vid förra sekelskiftet blev mindre än tio procent äldre än 65
år. Om 30 år kommer närmare en fjärdedel av Sveriges befolkning att
vara över 65 år. De som är över 80 år och äldre – som har störst behov
av vård och omsorg – väntas öka från 460 000 till 750 000 personer
under samma period. På ytterligare ett par decenniers sikt blir
ökningen av andelen och antalet äldre ännu större.
Med dessa frågor arbetar den parlamentariska äldreberedningen SENIOR
2005 med representanter för samtliga riksdagspartier. Den har till
uppgift att skapa förutsättningar för en långsiktig utveckling av
äldrepolitiken. Nu presenterar beredningen sitt slutbetänkande med 100
förslag till en äldrepolitik för framtiden. Betänkandet överlämnas till
socialminister Lars Enqvist idag den 31 oktober 2003.
I samband med detta arrangeras en presskonferens i Rosenbad, där
beredningens ordförande biskop Claes-Bertil Ytterberg och ledamöter
från SENIOR 2005 berättar mer om sina bedömningar och förslag.
Vi hälsar Dig hjärtligt välkommen till presskonferensen där
slutbetänkandet finns att hämta.
Tid: Fredagen den 31 oktober kl. 10.00–11.00
Plats: Rosenbads Konferenscenter, Drottninggatan 1

Medtag presslegitimation!

Presskonferensen kan även följas via Internet på adressen:
www.social.regeringen.se.

Lena Thornberg
Kanslisekreterare
08-405 40 08

Pär Alexandersson
Huvudsekreterare
08-405 30 42