Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning

Påminnelse: Pressinbjudan: Seminarium om slutförvarsfrågan 3/7 kl 10.30 på Sigyn

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 12:41 CEST

Kärnavfallsbolag SKB har nyligen valt plats för ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle. Det blev en plats i direkt anslutning till Forsmarks kärnkraftverk. Men bolagets KBS-metod har nyupptäckta brister i de konstgjorda barriärerna av koppar och lera. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, håller ett seminarium om detta i Almedalen ombord på SKB:s fartyg Sigyn.

Det är forskare från Kungliga tekniska högskolan, KTH, som har genomfört studier som visar att kopparkapslarna kan rosta sönder redan tidigt. Peter Szakàlos, forskare vid Korrosionslära, KTH, kommer på seminariet att berätta om riskerna för kopparkorrosion om kärnkraftsindustrins KBS-metod används för slutförvaring av kärnavfall. Seminariet avslutas med ett samtal mellan Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen och SKB:s VD Claes Thegerström.

Seminariet genomförs i samarbete med Naturskyddsföreningen och på seminariet kommer även en ny granskning av atomansvarigheten presenteras. I regeringens energiproposition slås fast att kärnkraftsindustrin ska betala sina egna kostnader, inklusive försäkringar för en eventuell olycka. Idag har staten tagit på sig det yttersta ansvaret för kostnaderna vid en olycka.

Naturskyddsföreningen har granskat vad ett fullt industriansvar skulle innebära och vilka konsekvenser det skulle få för elpris och kärnkraftens möjlighet att konkurera på elmarknaden.

DAG: Fredagen den 3 juli

TID: 10.30-12

PLATS: Sigyn, i Visby hamn

Välkomna!

För mer information om MKG:s del av seminariet kontakta:

Lisa Hedin, 070-482 31 20

Johan Swahn, 070-467 37 31