Stockholms stad

Påminnelse: pressinbjudan till frukostseminarium om Den gröna promenadstaden - en strategi för utveckling av Stockholms parker och natur

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 13:00 CEST

Välkommen till frukostseminarium om Den gröna promenadstaden - en strategi för utveckling av Stockholms parker och natur.

Tid: torsdag 23 augusti klockan 9.00-10.00
Plats: Mälarpaviljongen, Norrmälarstrand
Anmälan till: katarina.borg@stockholm.se

Den gröna promenadstaden är Stockholms nya strategi för utveckling av parker och natur i en tätare stad. Att ta tillvara Stockholms gröna karaktär och skapa nya, bra grönområden för fler invånare är en stor och viktig utmaning för Stockholm. Få frågor engagerar stockholmarna så mycket som stadens parker och natur. När Stockholm växer måste grönområden ibland tas i anspråk för nya bostäder, service och infrastruktur. Vad händer då med det vackra, lummiga Stockholm? Kan stockholmarnas gröna oaser bevaras? Hur ska fler människor samsas på mindre yta för picknick, lek och idrott? Kommer Stockholms rika växt- och djurliv att påverkas?

Torsdagen den 23 augusti bjuder Stockholms stad in journalister till ett kunskapsseminarium där Den gröna promenadstaden presenteras närmare. Syftet är att ge medier ett faktaunderlag som kan underlätta bevakningen av Stockholms utveckling.

Välkomna!

Katarina Borg, projektledare
e-post: katarina.borg@stockholm.se
telefon: 08-508 275 39

www.stockholm.se/gronapromenadstaden