Världsnaturfonden WWF

Påminnelse presskonferens 24/10 - Illegal handel med vilda djur och växter – hur är läget globalt och i Sverige?

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 15:15 CEST

Den växande tjuvjakten på elefant, noshörning och tiger ingår i den illegala handel som omsätter kring 65 miljarder kronor per år - den femte största kriminella verksamheten i världen. I Sverige har flera stora utredningar pågått under senare år om fågel- och äggsamling men även om illegal handel med noshörningshorn.

PRESSKONFERENS

Tid: Onsdag 24 oktober kl 11.30 – 12. 30 (inkl lunchsmörgås)
Plats: Naturhistoriska riksmuseet (lilla hörsalen), Frescativägen 40, Stockholm (T-bana, Universitetet)

Deltagare vid presskonferensen:Ewa Björling, handelsminister
Per Ericson, forskningschef Naturhistoriska riksmuseet
Tom Milliken, ansvarig för TRAFFIC’s elefant-och noshörningsprogram i södra Afrika
Christer B Jarlås, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål
Michael Diemer, avdelningschef, Jordbruksverket
Mette Svejgaard, sektionen för naturskydd och artförvaltning, Naturvårdsverket
Henrik Forssblad, enheten för utredning och lagföring, Rikspolisstyrelsen
Ola Jennersten, tigerexpert WWF
Allan Carlson, naturvårds- och Afrikaexpert WWF
Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF

Presskonferensen arrangeras i samband med ett 2-dagarsseminarium i Stockholm för berörda myndigheter och organisationer. Arrangörer är Världsnaturfonden WWF, Naturhistoriska riksmuseet, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten m fl. myndigheter.

Efter presskonferensen startar ett seminarium kl 13.00 – 15.30 om handeln med hotade arter, där media är välkomna att delta. Program finns nedan.

Välkommen!

För anmälan och mer information, kontakta:Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 08-624 74 03, 070-629 10 77
marie.vonzeipel@wwf.se