TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

Påminnelse: Pressträff med TCOs expertgrupp om sjukförsäkringen

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 10:30 CET

TCOs expertgrupp om sjukförsäkringen har sitt slutsammanträde måndagen den 14 december på eftermiddagen. Media inbjuds att ställa frågor med anledning av det uttalande som gruppen då väntas anta.

Tid: Måndagen den 14 december kl 15.45

Plats: TCOs kansli, Linnégatan 14

Bakgrund TCOs expertgrupp om sjukförsäkringen

På våren 2008 presenterade regeringen sitt förslag till sjukförsäkringsregler som medfört att bl många förlorar sin sjukpeng i och med årsskiftet 2009/10.

TCO kritiserade då, tillsammans med en rad remissinstanser förslaget, utan att regeringens förslag förändrades. TCO pekade på att sjukförsäkringen inte var tillräckligt juridiskt och medicinskt tydlig och att det fanns stora risker för att sjuka skulle komma i kläm när de passerar olika tidsgränser när ersättningen omprövas.

Den 14 oktober 2008 krävde TCO en översyn av sjukförsäkringen och tillsatte en egen expertgrupp under ledning av Töres Theorell professor emeritus i psykosocial medicin och rådgivare vid stressforskningsinstitutet vid Stockholms Universitet.

Expertgruppen har bl a genomfört en hearing om sjukförsäkringen under våren 2009 samt genomförde ett seminarium under Almedalsveckan i Visby.

Ledamöter i expertgruppen

Gruppen leds av ett ”arbetsutskott” under ledning av Töres Theorell. I ”arbetsutskottet” ingår också tidigare ordföranden i Försäkringskassan och f.d. SKTF-ordföranden, Inger Efraimsson och TCOs välfärdpolitiske utredare Kjell Rautio.

Expertgruppen som består, förutom de tre uppräknade i arbetsutskottet av ca 10 personer + två adjungerade. Där finns representanter för:

– Handikapprörelsen HSO på riks- och lokalnivå (Mikael Klein/Ingemar Färm/Ingrid Burman samt Maria Wärme),

– Leif Klingensjö, expert från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),

– Bengt Starrin, arbetsmiljöforskare

Annette Olofsson, LO/TCO-Rättskydd

– Anna Hertting, Sjukgymnast + forskare

– Ed Palmer, forskare Försäkringskassan

– Christina M Eklöf, Representant för de Försäkringskasseanställda i Fackförbundet ST, (inadjungerad)

– Johnny Jonsson, företagsläkare Bofors ()

– Expert från Arbetsförmedlingen (AF), (J-O Dahlgren har deltagit vid en träff)

Kerstin Olsson
Presschef  TCO
Tel + 46 8 782 91 02
Mob + 46 70 978 33 83
Linnégatan 14
114 94  Stockholm
kerstin.olsson@tco.se

www.tco.se

http://www.facketforandras.nu