Iaspis

Påminnelse/reminder from Iaspis: Martino Gamper

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 10:58 CET

16 december: "Den globala staden – framtid eller utopi?", föreläsning med Peter Lang kl 17.30, KTH Arkitekturskolan, Östermalmsgatan 26, Stockholm http://www.kth.se/abe/inst/arch?l=sv_SE

17 december: I praktiken: Martino Gamper, föreläsning, på Iaspis, Stockholm (se nedan)

18 december: Sami Bistro, ett samarbete mellan Martino Gamper,  Uglycute och Per Enoksson
kl. 18.00, Uglycute, Kvarngatan 14, Stockholm  www.uglucute.com

Obs! Fel datum annonserades ut för Damien Skinners föreläsning på Konstfack. Föreläsningen var den 11 december. Vi ber om ursäkt för detta.
…………… Mera information: www.iaspis.se ……………………………………..

 

I praktiken: Martino Gamper


The street workshop in a little dark back street in East London, 2002

 

Föreläsning

Tid: Torsdag 17 december, 18.00

Plats: Projektrummet på Iaspis, Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, Stockholm

Föreläsningen är på engelska

Fri entré

 

Martino Gamper är en italiensk formgivare och möbelskapare, baserad i London. Han studerade i Wien, först skulptur på Akademie der bildenden Künste och sedan produktdesign på Universität für angewandte Kunst. Efter studierna återvände han till Italien där han frilansade och arbetade för designbyråer som Studio Matteo Thun. 1997 flyttade han till London och började studera på Royal College of Art. Efter examen har han drivit sin egen studio och fått mycket uppmärksamhet för projekt som 100 Chairs in 100 Days (2007), Gio Ponti translated by Martino Gamper (2007), och hans Trattoria-projekt: Trattoria al Cappello (2007 - pågående) och Total Trattoria (2008).

Martino undersöker de sociala och fysiska aspekterna av möbler, föremål och rum. Vanligtvis återanvänder och förvandlar han dessa för att skapa nya sammanhang och föreslå nya synsätt och användningsområden. Med bakgrund i konst och design rör han sig fritt mellan dessa områden och hans arbeten antyder en intressant dialog mellan dessa fält. Martino har genom åren genomfört många samarbeten: till exempel med Rainer Spehl i Furniture While You Wait (2001), We Make Remake (2002) och Rainer and Martino’s world cup, med Alex Rich och  Åbäkes Maki Suzuki och Kajsa Ståhl i Trattoria-projekten.

Martino Gamper’s arbeten har även presenterats i en lång rad utställningar, till exempel: Autoprogettazione Revisited, Architectural Association, London (2009); Manifesta7’, Fortezza/ Fanzensfeste, Italien (2008); Wouldn’t It Be Nice… Wishful Thinking in Art & Design, sammanställd av Emily King och Katya Garcia-Anton (2007 – 2008); Getting it Louder, British Councils turnerande utställning sammanställd av Ou Ning, China (2007); Book Corner turnerande utställning av British Council, Milano (2002) och Lost and Found, British Councils utställning på Kulturhuset Stockholm (2001).

Under 2009 har Martino varit inbjuden till Iaspis ateljéprogram – i ett test av nya former för internationella arbetsvistelser inom ramarna för Iaspis verksamhet på formområdet. Martino Gampers arbetsvistelse har organiserats i samarbete med konst- och designgruppen Uglycute i Stockholm.

 

Iaspis

Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer

Konstnärsnämnden

Maria skolgata 83
118 53 Stockholm

Sweden

www.iaspis.se

 ---------------------------------------------

English version

……………………………………………………………………………………………..
16 December: ”The Global City– Future or Utopia?", lecture with Peter Lang
5.30 PM, KTH School of Architecture, Östermalmsgatan 26, Stockholm http://www.kth.se/abe/inst/arch?l=en_UK


17 December
: In Practice: Martino Gamper, at Iaspis, Stockholm (see below)

18 December: Sami Bistro, collaboration between Martino Gamper,  Uglycute and Per Enoksson
6 PM, Uglycute, Kvarngatan 14, Stockholm  www.uglucute.com


Please note! In a previous e-mail we announced the wrong date for Damian Skinner’s lecture at Konstfack. It was at the 11th of December. We apologies for this.

…………… Mera information: www.iaspis.se ……………………………………..

In Practice: Martino Gamper

Lecture

Time: Thursday 17 December, 6PM
Venue: The project room at Iaspis, Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, Stockholm.
Lecture in English
Free admission

Martino Gamper is an Italian designer and furniture maker, based in London. He studied in Vienna, first sculpture at the Academy of Fine Arts, then product design at the University of Applied Arts. After returning to Italy, freelancing and working for design studios such as Studio Matteo Thun, he left for London in 1997. After graduating from the Royal College of Art he has run his own studio and received much recognition for projects like 100 Chairs in 100 Days (2007), Gio Ponti translated by Martino Gamper (2007), and his Trattoria projects: Trattoria al Cappello (2007 - ongoing) and Total Trattoria (2008).

Investigating social and physiological aspects of furniture, objects and space, Martino typically re-uses and transforms these to create new contexts and suggest another view or use. With his background in fine art and design he moves freely between the two and his work suggests an interesting dialogue between both fields. Over the years Martino has been involved in many collaborative projects: for example with Rainer Spehl in Furniture While You Wait (2001), We Make Remake (2002) and Reiner and Martino’s world cup, with Alex Rich and  Åbäke’s Maki Suzuki and Kajsa Ståhl in the Trattoria projects.

Martino Gamper’s work has also been presented in numerous exhibitions. Some examples are: Autoprogettazione Revisited, Architectural Association, London (2009); Manifesta7’, Fortezza/ Fanzensfeste, Italy (2008); Wouldn’t It Be Nice… Wishful Thinking in Art & Design, curated by Emily King and Katya Garcia-Anton (2007 – 2008); Getting it Louder, British Council traveling exhibition curated by Ou Ning, China (2007); ‘Book Corner’ traveling exhibition, British council, Milano (2002); Lost and Found, British Council exhibition;  Kulturhuset Stockholm (2001).

During 2009 Martino has been part of a residency/studio pilot program at Iaspis – a test of new forms of international working residencies hosted by Iaspis’ activities in the area of design, crafts and architecture. Martino Gamper’s studio residency is a collaboration between Iaspis and the art and desig practice Uglucute in Stockholm.

Iaspis is the Swedish Arts Grants Committee’s International Programme for Visual Artists. Iaspis was founded in 1996 to support international exchange for practitioners in the areas of visual art, design, craft and architecture. Iaspis’ activities aim to enable professionals to develop artistically and improve their working conditions by establishing international contacts between practitioners and institutions, and professionals such as curators and critics and others active in the field. The Swedish Arts Grants Committee is a government agency responsible for grants and remunerations to individual artists in the field of visual art, design, architecture, craft, music, theatre, dance and film.

Konstnärsnämnden

Maria skolgata 83
118 53 Stockholm

Sweden

www.iaspis.se