Socialdepartementet

Påminnelse! Trafikmöte i Östersund, inbjudan till pressträff

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2003 11:48 CEST

Lars-Olof Lundberg
Pressråd
08-405 54 54
0708-43 62 71

Ann Årefeldt
Kansliråd
08-405 5532


Måndagen den 29 september håller nordiska samarbetsministern Berit
Andnor ett möte i Östersund. Mötet kommer att ta upp hur gränshindren
för den nordiska trafiken kan rivas.

Aktuella frågor som kommer att behandlas på mötet blir bland annat:

· tullfrågor,
· kostnader vid gränserna,
· standardmått på fordon
· förarkompetens.

Välkomna till en pressträff efter mötet!

Tid: måndagen den 29 september, kl 12.30.
Plats: SAS Radisson, Östersund.


____________________________________________________________


Vill du veta mer om regeringens politik och arbetet i Regeringskansliet, kontakta en minister eller se webbutsändningar från presskonferenser och seminarier? Gå in på http://www.regeringen.se