Göteborgs botaniska trädgård

Påsköträdet blommar! Utrotat träd blommar i Botaniskas växthus

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 14:43 CET

Göteborgs botaniska trädgård har cirka 20.000 olika växtarter i odling, och just nu blommar den allra sällsyntaste av dem – Påsköträdet – i Botaniskas växthus. Dess enda kända naturliga växtplats är den isolerade Påskön i södra Stilla havet. Där fanns det 1917 endast ett enda exemplar av arten kvar, och det levde vidare till 1962.

Till stor del bär Påsköborna själva skulden för att trädet dog ut – dels användes träet till snickerier och sniderier, dels skattades beståndet hårt av betande får. Turligt nog fattade Thor Heyderdahl intresse för växten under sin berömda arkeologiska expedition till Påskön 1955-56 och samlade in ett antal frön från det borttynande trädet. Dessa spreds senare till olika botaniska trädgårdar i Skandinavien, men det var bara i Göteborg som man lyckades föröka Påsköträdet. Därav kommer det sig att denna numera utrotade art i dagarna kan ses blomma i Göteborg.

Botaniska trädgården har under årens lopp förmedlat exemplar av sin raritet till andra trädgårdar, och även medverkat i olika försök att återinplantera trädet på Påskön. Tyvärr har dessa ansträngningar varit förgäves.

Göteborgs botaniska trädgård
http://www.gotbot.se
Pressbild: Påsköträdet (foto: Björn Aldén)
http://www.gotbot.se/SophoraToromira.jpg

Kontaktperson: Ingemar Johansson, tel. 031-741 11 07 eller 0730-23 75 95