Biltipset.se

Påtvingade skulder

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 12:19 CEST

I dag är cirka 100 000 svenskar tillsammans skyldiga mer än en miljard kronor i form av obetalda parkeringsanmärkningar, fordonsskatter och trängselskatter. Summan och antalet skuldsatta växer och för att hejda utvecklingen påbörjar Kronofogden och Vägverket nu ett samarbete. Extra angelägen är frågan om så kallade bilmålvakter.

Visst är bilmålvakter ett växande problem, men frågan är om inte dagens fullständigt idiotiska regelverka skapat dessa problem. Antalet skulder ökar markant både vad gäller parkeringsböter och trängselskatter, avgifter som kanske skulle kunna minskas och fler människor hamnat i kronofogden, men frågan är om problemet är ett problem, eller ett faktum att staten vill ha det på detta sätt.

Parkeringsböter.
Det finns visserligen många som parkerar fel, och gör sig förtjänta av bötesbeloppet. Men sedan har vi ett stort mörkertal som blir tvungna att betala, eller kan inte betala p.g.a. byråkratriska regler, eller giriga och sura Parkeringsvakter.

För drygt två veckor sedan kontaktades vi av en läsare som är bosatt i Falun och fått parkeringsböter när han parkerat utanför sitt hem, trots att det ej fanns skyltar som förbjöd eller begränsade detta. På polis stationen när han skulle överklaga nonchalerades han fullständigt, och fick en karta där det framgick att det finns en skylt so gäller hale staden dryga 2-5 km utanför Falun. Liknade saker har upprepats i Stockholm med skyltar som sitter fel, men trots detta bötfälls tusentals Svenskar utan chans till en överklagan.

I Stockholms fall fick det i för sig ett bra slut efter att Robert Aschberg bötfälldes och gick till botten med det hela. Resultatet blev ett självklart friande från boten, samt resulterade i att människors skulder stöks, och de som betalat fick sina pengar åter. Men tänk om detta aldrig hade uppdagats, eller de falla där det inte finns en stor media man som hjälper till. Dessa människor betalar många onödiga tusen lappar, eller hamnar fullständigt i onödan i Kronofogdens register.

Ett annat problem är den växande skaran giriga privata parkeringsbolag som gör allt för att få lägga ut en böteslapp. På många ställen kan man stå fem minuter, eller i samband med in och ur lastning. Dessa parkeringsbolag arbetar mest i stora bostadsområden, där många gånger betalningsmoralen är något lägre. Dessa privata parkeringsbolag har nu fattat galoppen med digitala tekniken, och börjat ta kort som ett bevismaterial i eventuella kommande tvister.

Det som tyvärr inte kommer fram fullt ut, eller betros i tvister att dessa vakter får mera betalt ju mera de bötfäller. Deras metoder är att åka runt och när ser en bil som står uppställd i ex ett bostadsområde, hoppar de ut tar ett kort och skriver en bot. Inget konstigt så här långt.

Problemet kommer om den som fått boten precis innan parkerat efter att ha varit ute och handlat och kanske ej stått där mera än en minut, för p-vakterna skriver självklart att de iakttagit bilen i runt en kvart, när i själva verket de bara råkat köra förbi och sett bilen många gånger inte mera än en halvminut. I det här fallet finns det nog inte en enda som blivit av med sin bot, då våra rättsinstanser av någon anledning alltid går på bolagens linje.

Vägavgifter & Trängselskatt:
Varför vi över huvud taget har trängselskatt i Stockholm är stort frågetacken. Då det enda den gör att den tillåter de kapitalstarka människorna köra ännu mera där, för dem är ju inte den avgiften så stor som kanske för en ensamstående förälder som skall köra sina barn tillskolan, dagis, idrott handla etc. skall man ha en trängselskatt skall den slå lika hårt på alla, inkomstbaserad. Då kanske de som har gått ställt och våra beslutsfattare förstår vilket börda det är för många.

Nästa sak är om skatten är tillför att minska trafiken i Stockholm som man gör så mycket väsen av, varför tar men betalt när man åker ut ur sta´n? Då bestraffar man dem som vill minska utsläppen!

Men den aktuella frågan är hur skall komma i bukt med folk som använder målvakter till detta ändamål. Att hindra folk att registrera på sig många bilar oavsett om de har eller inte har skulder är ändå riktigt galet, rena kommunistfasonerna.

Fakta:
Vägverket är en av Kronofogdens största uppdragsgivare med nästan en miljon pågående ärenden som rör parkeringsanmärkningar, fordonsskatter och trängselskatter, fördelat på cirka 100 000 personer. Införandet av trängselskatten i Stockholm har ökat antalet pågående mål.

Varför inte göra som i andra länder, att ha bemannade passager. Då kan ingen åka in i Stockholm oavsett vem bilen står på, samtidigt som man skapar fler arbetstillfällen. Att påstå att de ej skulle vara möjligt att genomföra har inga belägg då i alla andra länder fungerar det hur bra som helst. Men det kanske finns en gnutta svåger politik inblandat, då någon har tjänat miljoner på dessa kameror, pengar som kunnat användas på ett annat sätt, för att inte tala om vad notan för administreringen hamnar på, och hur många som helt i onödan hamnar på olika inkasso eller kronofogdlistor. Men det är kanske det som staten och inkassobolagen vill, det är extremt stora pengar vi pratar om. ( 1miljon ärenden gånger 500:-/ärende, ger staten efter indrivning 500 miljoner koronor, och det är dessa pengar staten vill åt!)

Exempel på frågor som kommer att utredas totalt i onödan av arbetsgruppen:
*möjligheten att neka registrering av ägarbyte om den nya ägaren redan har fler än 20 fordon. *möjligheten att neka registrering av ägarbyte om det finns tidigare obetalda skulder
relaterade till fordonet.

Själva säger de så här:
- Utvecklingen när det gäller så kallade bilmålvakter är rejält bekymmersam, eftersom sådana företeelser på sikt riskerar att undergräva allmänhetens förtroende för våra skatte- och avgiftssystem, säger rikskronofogde Eva Liedström Adler.

- Genom ett intensifierat samarbete i denna fråga får vi möjlighet att snabbt identifiera och föreslå åtgärder för att vända utvecklingen, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Vad är en bilmålvakt?
En bilmålvakt är en person som mot betalning eller av annan anledning går med på att registreras som ägare till ett visst fordon. Genom registreringen undviker fordonets verkliga ägare betalningsansvaret för skatter och avgifter som är kopplade till fordonet. Dessa påförs i stället bilmålvakten som inte bryr sig om att betala dem. Bilmålvakten saknar i regel tillgångar som kan utmätas av Kronofogden, och kan därför fortsätta att dra på sig skulder utan att riskera några konsekvenser.

I dagsläget står 59 personer registrerade som ägare i vägtrafikregistret till fler än 100 fordon.

I Kronofogdens utsöknings- och indrivningssystem finns idag: 83 personer vars skulder för trängselskatt överstiger 100 000 kronor, 123 personer vars skulder för fordonsskatt överstiger 100 000 kronor, 650 personer vars skulder för parkeringsanmärkningar överstiger 100 000 kronor.

Text: Michael Ryhänen