PacketFront

PacketFront lanserar Broadband Business Engine

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 13:21 CEST

Broadband Business Engine (BBE) är en modulär uppsättning applikationer med ett gemensamt användargränssnitt. Applikationerna ska användas av nätägare för att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt hantera användare, och olika tjänster och funktioner i näten. Den modulära arkitekturen gör att man enkelt kan lägga till nya applikationer för framtida behov.

PacketFront, pionjärer inom öppna bredbandsnät, lanserar idag på BroadBand World Forum Europe 2008 i Bryssel en ny plattform för styrning, drift och hantering av värdeskapande tjänster i bredbandsnät. Broadband Business Engine (BBE) visar genom ett antal "vyer" (applikationer) data för användaren och för andra applikationer i BBEs ramverk. Detta ramverk medger att man enkelt kan stoppa in fler applikationer, både sådana som PacketFront utvecklar själva, men också applikationer från tredjepartsleverantörer. Underliggande affärsregelverk påverkas inte av nya applikationer, men kan självfallet användas av de nya applikationerna.

Från start kan Broadband Business Engine förses med valfri uppsättning applikationer enligt nedan:

- BBE Admin - det grundläggande administrationsverktyget, som nätoperatörer använder för att hantera exempelvis säkerhetsfunktioner och Inventory Management.
- SMT (Subscriber Management Tool) - används för att hantera tjänster, produkter, abonnenter och abonnemang.
- HMT (Helpdesk Management Tool) - används av Help Desk för att se en abonnents abonnemangsstatus.
- SSP (Service Selection Portal) - gör att slutanvändaren (bredbandsabonnenten) själv kan aktivera eller stänga av olika tjänster från det egna hemmet.

Broadband Business Engine medger kostnadseffektiv drift av stora nät, då all funktionalitet finns i samma ramverk, med samma gränssnitt och där applikationer kan "prata med varandra". Förutom de fördelar som BBE ger drifts- och supportpersonal, så kan den också användas av affärsutvecklare och marknadsansvariga för att definiera nya tjänster och för att ta fram beslutsunderlag baserat på användarnas nyttjande av olika tjänster.

Broadband Business Engine bygger på TMF NGOSS-standarder, vilket innebär att det är lätt att integrera externa applikationer med hjälp av SID-modellen och genom att mappa mot eTOM-processer.

"BBE gör att nätägare kan driva näten kostnadseffektivt, och att de lättare kan identifiera nya affärsmöjligheter", säger PacketFronts VD Niclas Sonesson. "BBE är därför en enormt viktig och banbrytande lösning, som på ett kraftfullt sätt kan hjälpa våra kunder att få ännu högre lönsamhet i sina nät."

Broadband Business Engine finns för leverans från och med idag.

För mer information, vänligen kontakta:
presskontakt Johan Rönn, tel: +46-8-55051150
Email: johan.ronn@mslpr.se

Om PacketFront
PacketFront är pionjärer inom öppna bredbandsnät och utvecklar avancerade lösningar för FTTH (fiber till hemmet). Med PacketFronts lösningar möjliggörs fullt automatiserade nät där många tjänsteleverantörer kan leverera konkurrerande tjänster över samma infrastruktur. Företaget är marknadsledande och arbetar ständigt med att utveckla såväl teknik som affärsprocesser för öppna bredbandsnät. PacketFronts huvudkontor finns i Stockholm och man har även regionala kontor i USA, Europa och Mellanöstern. För mer information: www.packetfront.com