Miljöpartiet de gröna

Pälsbranschens djuromsorgsansvarige misskötte egna minkar

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 11:55 CEST

Kristianstadbladet avslöjade igår att en minkuppfödare ljög för djurskyddsinspektörer och hindrade dem från att inspektera hela sin minkhållning.

Vad som inte nämns är att uppfödaren samtidigt är den ansvarige för det djuromsorgsprogram pälsdjursnäringen lovat inkomma med senast i år för att förbättra djurskyddet.

Nu lyfter Miljöpartiet frågan i riksdagen.

Stallet där minkarna förvarades var mörklagt och med bristfällig ventilation. Senare uppdagades att minst 1 000 djur vistats där inne i en miljö som strider mot gällande regelverk, skriver Kristianstadbladet.

Stefan Andersson, som uppfödaren heter, är Sveriges största pälsfarmare och var en av dem som var i blåsväder redan i augusti, då hans bristfälliga uppfödning uppmärksammades i bl a TV4. Nu i början på oktober när inspektörerna gjorde en uppföljning uppdagades alltså ytterligare lagbrott.

Miljöpartiets riksdagsledamot Helena Leander lämnar idag in en fråga i riksdagen till jordbruksminister Eskil Erlandsson om när han tänker vidta åtgärder så att djurskyddslagen börjar följas.

Frågan bifogas nedan:

Fråga till jordbruksminister Eskil Erlandsson (C)

Minknäringens brott mot djurskyddslagen
Redan 2003 kom den statliga pälsdjursnäringsutredningen fram till att minkfarmerna inte levde upp till djurskyddslagens krav på naturligt beteende. Om näringen inte löst problemen till 2010 menade utredningen att näringen helt eller delvis borde läggas ned.

Nu är det 2010, och minknäringen lever fortfarande inte upp till djurskyddslagens krav. Länsstyrelsens snabbgranskning av minkfarmerna efter Djurrättsalliansens avslöjanden om vanvård visar enligt kontrollrapporterna på en rad brister: 85 % av farmerna saknade lagstadgad miljöberikning i burarna, 28 % av farmerna saknade tillstånd för sin verksamhet, skadade och sjuka djur fanns på de flesta farmer och många gånger fick de ingen särskild vård eller behandling. Journaler över dödsfall saknades på minst 41 % av farmerna. Andra vanliga anmärkningar gällde olaglig kadaverhantering, felaktiga avlivningsmetoder, trasiga och smutsiga burar, överbeläggning i burarna samt smutsiga och döda djur.

Branschen hänvisar till att man arbetar med ett djuromsorgsprogram, men då branschförbundets ansvarige för programmet själv fått allvarlig kritik från djurskyddsinspektörer – bl a hölls åtminstone tusen minkar i ett mörkt stall med bristfällig ventilation, något han dessutom ljög om för inspektörerna – är det svårt att sätta någon tilltro till branschens eget djuromsorgsarbete. Det krävs med andra ord politisk handling, och det nu! Det finns ingen anledning att vänta in ännu en djurskyddsutredning medan minkarna lider. Pälsdjursnäringsutredningens slutsats att minknäringen borde läggas ner senast 2010 är tyvärr fortfarande aktuell.

Avser jordbruksministern vidta några åtgärder för att djurskyddslagen ska följas och minknäringen följaktligen läggas ned?

FÖR VIDARE INFORMATION:
Helena Leander 070-264 30 99
Caroline Kling, presschef 070-593 19 12


MILJÖPARTIET DE GRÖNA
www.mp.se
www.mp.se/twitter
www.mpbloggar.se
www.mp.se/bildarkiv
www.mp.se/youtube
www.mp.se/facebook