Vänsterpartiet

Pälsdjursnäringen ska avvecklas!

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 14:25 CEST

Överenskommelse finns mellan s, v och mp

I förra veckan lämnades Pälsdjursutredningen till regeringen. Utredaren
föreslår att pälsdjursnäringen ska få sju år på sig att vidta åtgärder
för att öka djurskyddet. Vänsterpartiet är kritiskt och anser att
djurskyddet måste stärkas omedelbart. Vänsterpartiet är även kritiskt
till flera av utredarens slutsatser vad gäller minkens behov.

- Vi kan omöjligt gå med på ett så långt uppskov för näringen. Redan för
tio år sedan föreslog Lantbruksstyrelsen att pälsdjurshållningen skulle
utveckla djurhållningsformer som uppfyller djurskyddskraven. Det har
funnits ett kraftigt tryck, såväl opinionsmässigt som politiskt, för en
förändrad hållning av pälsdjur. Trots detta har näringen inte tagit några
egna initiativ till förändring. Nu måste åtgärder till ytterst skyndsamt,
säger Sven-Erik Sjöstrand och Kjell-Erik Karlsson, riksdagsledamöter för
vänsterpartiet i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

En fråga som diskuterats är om minken kräver tillgång till badvatten
eller inte. Trots att faktaunderlag som presenteras i utredningen visar
på ett sådant behov kommer utredaren till den ytterst anmärkningsvärda
slutsatsen att mink inte kräver tillgång till badvatten, en slutsats som
vänsterpartiet vänder sig emot.

Vänsterpartiet anser att det finns starka etiska skäl till att förbjuda
minknäringen, men främst att befintlig djurskyddslag bör tillämpas.

- Djurskyddslagen säger att vi inte ska hålla djur om det inte kan anses
vara försvarbart. I minkens fall är det solklart att djurskyddslagen inte
följs. Och det måste vi ändra på, säger Kjell-Erik Karlsson.

Syftet med utredningen var att få fram ett underlag att fortsätta jobba
vidare med för att på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt kunna hantera
de konsekvenser som följer ett högre krav på tillämpning av lagen. I
stället föreslår utredningen att näringen ska få ytterligare sju år på
sig att följa lagen.

- Vi ser fram mot de fortsatta diskussionerna med regeringen och
miljöpartiet där vi går vidare i frågan för att genomföra
överenskommelsen mellan de tre partierna. Pälsdjursnäringen ska
avvecklas. Det är vi överens om. Frågan är hur vi på det mest
ansvarsfulla sättet - för såväl djuren som näringsidkarna - genomför
överenskommelsen, avslutar Sven-Erik Sjöstrand.

För mer information:
Sven-Erik Sjöstrand, tel. 070-343 96 27
Kjell-Erik Karlsson, tel. 070-343 96 32

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se