Socialdemokraterna

Pär Nuder i arbetsgrupp om globaliseringen

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2003 14:34 CEST

Arbetsgrupp inom ESP tacklar globaliseringsfrågan

Det Europeiska Socialdemokratiska Partiet (ESP) ökar sin aktivitet i globaliseringsfrågan genom att presentera en ny arbetsgrupp som ska ta fram ett övergripande policy-dokument i frågan i början av nästa år.

Arbetsgruppen sattes samman av ESP's statsministrar samt partiledare vid deras möte i Berlin i maj, och Sverige representeras av samordningsminister Pär Nuder.

Gruppen kommer att ledas av förre danska statsministern Poul Nyrup Rasmussen, som förra månaden publicerade en 150-sidig rapport om hur man kan överbrygga klyftorna runt om i världen. Hans rapport kommer att vara ett nyckeldokument vid det s.k. Global Progressive Forum med fler än 500 deltagare som äger rum i Bryssel den 27 och 28 november i år.

Arbetsgruppen avser presentera sina rekommendationer till ESP-ledningen, statsministrar och partiledare i början av februari nästa år. Arbetsgruppen är tänkt att ha sitt första möte i mitten av oktober.

Deltagare i arbetsgruppen:
Gro Harlem Brundtland, Generaldirektör vid Världshälsoorganisationen WHO;
Piero Fassino, ordförande för Demokratiska Vänstern, Italien;
Elio di Rupo, ordförande Socialistiska Partiet, Belgien;
Pascal Lamy, EU-kommissionär med ansvar för handel;
Denis MacShane, Europaminister, Storbritannien;
Pierre Moscovici, sekreterare för internationella affärer, Parti Socialiste, Frankrike;
Pär Nuder, samordningsminister, Sverige;
Raimon Obiols, vice ordförande i ESP, Spanien;
Józef Oleksy, ordförande i Europautskottet i Polens parlamentet, Polen;
Maria Joao Rodrigues, vice ordf. i Socialistinternationalens kommitté för ekonomi, social samverkan och miljö, Portugal;
Max van den Berg, vice ordf. i ESP och vice ordf. i Europaparlamentets utskott för utskott och samarbete, Nederländerna;
Christoph Zöpel, ordförande i Socialistinternationalens kommitté för ekonomi, social samverkan och miljö

Emma Lennartsson, Pressekreterare Statsrådsberedningen
08-405 30 03

Jonna Lundberg
08-700 26 83