Folkpartiet

Pagrotsky backar om forskningspolitiken, men inte tillräckligt: ”Det är en omvändelse under galgen”

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 13:06 CEST

Pressmeddelande från folkpartiet liberalerna i riksdagen 06-04-12

- Leif Pagrotsky gör en omvändelse under galgen i dagens DN men omvändelsen är helt otillräcklig och framförallt av kosmetisk art. Han känner trycket med socialdemokraternas misslyckade politik, men de förändringar som han föreslår innehåller väldigt lite substans.

Det säger Ulf Nilsson (fp), vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott, med anledning av utbildningsminister Leif Pagrotskys debattartikel i DN på onsdagen.

- Det är i och för sig positivt att utbildningsministern erkänner att inte alla högskolor kan bli universitet och att det behövs elitforskning. Pagrotsky missar grundproblemen i svensk forskning, nämligen resursbristen och svårigheten för fri, nyfikenhetsbaserad forskning. Allt för stor del av forskningen är beroende av tillfälliga externa bidrag.

- Den ensidiga inriktningen på kvantitet har gjort att utbyggnaden av högskolan har skett på bekostnad av kvaliteten. Hälften av de aktiva forskarna saknar fasta tjänster. På samhällsvetenskapliga utbildningar får studenterna bara 4-5 timmar undervisning per vecka. Vi måste våga säga nej till nya platser och istället öka antalet lärare per student och ge lärarna större möjlighet att forska.

Folkpartiet vill:

Krafitg ökning av resurser till den fria universitetsforskningen
Kvalitet i stället för kvantitet i planeringen av högskolornas utveckling
Ökad trygghet för forskare

Ulf Nilsson
riksdagsledamot (fp)
0706-79 34 27
ulf.nilsson@riksdagen.se

Mikael Persson
Presskontakt för Ulf Nilsson
08-786 60 87, 0708-54 90 65
mikael.persson@riksdagen.se