Utrikesdepartementet

Pagrotsky beklagar bakslag i WTO-förhandlingarna

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2003 09:04 CEST

WTO-förhandlingarna i Cancùn bröt samman på söndagen. Ordföranden, Mexikos utrikesminister Derbez, konstaterade att det inte fanns förutsättningar att nå en överenskommelse.

- Det fanns en realistisk möjlighet att nu ta ett viktigt kliv framåt i förhandlingarna om öppnare och mer rättvis handel, inte minst på jordbruksområdet, säger näringsminister Leif Pagrotsky i en kommentar.

- Knäckfrågan som till slut stjälpte samtalen handlade om en utvidgning av WTO-systemet med nya frågor. Bland annat den afrikanska gruppen förkastade en kompromisstext om att inleda förhandlingar om avtal om förenklad handel och ökad insyn i offentlig upphandling. Den mest kontroversiella frågan om ett avtal om investeringar, som EU tidigare drivit, hade då redan lyfts bort från dagordningen.

- Det här gynnar knappast de fattiga människor i u-länder som mer än några andra hade behövt regler mot korruption och onödig byråkrati i handeln, säger Leif Pagrotsky.

- Dessutom går vi nu miste om de begränsningar av de rika ländernas stöd till sitt jordbruk som låg på förhandlingsbordet.

Förhandlingarna i Cancùn var en halvtidsavstämning av den så kallade utvecklingsrundan som inleddes i Doha, Qatar, 2001. Rundan ska enligt tidtabellen vara klar senast 1 januari 2005.

- Doharundan har redan spräckt en rad viktiga tidsgränser, och det här ställer ännu högre krav på alla WTO:s medlemsländer om vi ska klara att reformera världshandelns spelregler inom överenskommen tid, säger Leif Pagrotsky.

Svante Hådell, Internationell pressekreterare
070-660 3101