Näringsdepartementet

Pagrotsky bjuder in näringslivet till arbetet med att minska krångel för företagen

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2003 15:00 CEST

Näringsminister Leif Pagrotsky vill ha med näringslivet i regeringens arbete med att minska krångel för företagen.

- Att göra det enklare för företagen är en högt prioriterad uppgift för mig som näringsminister, och det är viktigt att näringslivets organisationer deltar i det arbetet, säger Leif Pagrotsky.

Regeringen ska sätta upp ett mål för att minska krånglet för företagen. Men för att ett sådant mål ska vara meningsfullt krävs ett verktyg för att mäta förenklingsarbetet. Därför har ITPS (Institutet för tillväxtpolitiska studier) utarbetat ett förslag till hur man ska kunna mäta administrativ börda för företagen.

- Nu har vi en modell att utgå ifrån, men jag är angelägen att näringslivet nu tillsammans med regeringen är med och trimmar den här modellen för att den ska bli så användbar och så bra som möjligt.

Leif Pagrotskys inbjudan till näringslivet gjordes i samband med ISA:s (Invest in Sweden Agency) internationella konferens i Stockholm i dag. Leif Pagrotsky framhöll att det inte bara är av stor betydelse för de inhemska företagen utan också för utländska investerare att Sverige går i bräschen för regelförenkling.

- Sverige ligger redan långt fram när det gäller enkla regler och effektiva rutiner för företagen, inte minst på IT-området. Det ger oss konkurrensfördelar. När mätmodellen är klar kommer vi att sätta upp ett ambitiöst mål för att bli ännu bättre, säger Leif Pagrotsky.

Svante Hådell, Internationell pressekreterare
08-405 5714, 070-660 3101

Wille Birksten, Politiskt sakkunnig
08-405 3515, 070-641 3991