Olof Palmes Internationella Center

Palmecentret öppnar kontor i Turkiet

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 08:30 CET

Idag öppnar Palmecentret ett lokalkontor i Istanbul med en anställd lokalkoordinator. Syftet är att fördjupa stödet till det civila samhället och att stödja arbetet för utvecklad demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna. Lokalkoordinatorn ska samordna Palmecentrets projekt i landet. Projekt som bland annat handlar om att stärka kvinnors, minoriteters och ungas deltagande i politik och samhälle.

- Turkiet är en del av Europa och jag ser med förväntan fram emot EU-medlemskapet. Men först måste Turkiet bli en demokrati, leva upp till Köpenhamnskriterierna och respektera de mänskliga rättigheterna, för alla, säger Palmecentrets generalsekreterare Jens Orback.

Palmecentret har bedrivit verksamhet i Turkiet i många år. Bland annat genom samarbete med RFSL, Advokater utan gränser, ABF och Kurdiska kulturstiftelsen i Stockholm.

- Att människor engagerar sig i föreningar och ett starkt civilt samhälle är avgörande för demokratins hälsa. Tillsammans med organisationer i Sverige och Turkiet jobbar vi för att fler människor i Turkiet ska kunna påverka sitt samhälle, och därmed sina egna liv, säger Jens Orback.

Palmecentrets civilsamhällsstöd till Turkiet är en del av Utrikesdepartementets Turkietprogram som syftar till att stödja ett turkiskt EU-medlemskap.

* * *

Kontakt
Laila Naraghi
Pressekreterare
070- 66 00 515
laila.naraghi@palmecenter.se

* * *

Om Olof Palmes Internationella Center (Palmecentret)
Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Demokrati, mänskliga rättigheter och fred är målen som dominerar verksamheten. Palmecentret och dess 26 medlemsorganisationer arbetar årligen med cirka 370 solidaritetsprojekt i hela världen för att ge människor makt att förändra sina samhällen, och därmed sina egna liv. Läs mer på www.palmecenter.se