Leopold Production

Palmemordet - Uppsalagrupp samarbetade med apartheidregimen

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2010 18:58 CET

Leopold Report avslöjar (100131):
Sydafrikansk journalist dokumenterar att svensk grupp
i Uppsala hjälpte apartheidregimens mililtära
underrättelsetjänst med planering och genomförande
av mordet på Olof Palme

"Aktioner mot Mr Palme som tidigare
nämnts ska nu ha högsta prioritet!"

"Våra källor i Uppsala anser att
anti-apartheidkonferensen i Stockholm
ska erbjuda idealiska möjligheter att
vidta lämpliga åtgärder mot Mr Palme
och det blir möjligt att lägga skulden
för en aktion på andra grupper."

"Härmed bekräftas att huvudmålet
för operationen är the subject ´OP´."

"Den övervakning av operationen som
kommer att krävas ska skötas av Bryssel
i samarbete med Paris, Bonn och
´the Uppsala group´. "

 

 (Leopold Report 100201) Ovanstående citat är hämtade ur den sydafrikanska apartheidregimens militära underrättelsetjänsts topphemliga rapport den 15 oktober 1985.
Den sydafrikanske journalisten De Wet Potgieter säger till Leopold Report:
-Dokumenten är äkta och förvaras nu i South African History Archives in Wits University in Johannesburg.
-Dessa och flera andra dokument visar att apartheidregimen låg bakom mordet på er statsminister Olof Palme.
Och det var svenskar som gav den sydafrikanska militära underrättelsetjänsten (MI) information som möjliggjorde attentatet.
I MI:s dokument kallas de:
"THE UPPSALA GROUP".

Potgieter har i sin bok Total Onslaught - apartheid´s dirty tricks exposed grävt sig in i apartheidregimens vidrigheter. Boken kom ut 2007 på afrikaans och översattes till engelska 2008. Tre kapitel handlar om mordet på Olof Palme.

Potgieter:
-Min avsikt var att berätta om och avslöja den mest avskyvärda tiden i Sydafrikas historia. Jag kände till att PW Botha och hans hejdukar tidigare vid flera tillfällen anklagats för att ligga bakom elimineringen av Olof Palme. Så fann jag de här dokumenten och det blev tre kapitel i boken.

Potgieter säger att han känner till att kopior på en del av de här dokumenten 2003 var i omlopp bland mer eller mindre ljusskygga personer som försökt göra pengar på informationen. Flera personer, bland dem svensken Bertil Wedin, som arbetat för både den svenska (Säpo) och sydafrikanska (BOSS) säkerhetspolisen utpekades i tur och ordning som gärningsmän. Efter en våldsam uppståndelse, förvirrade förhör och nekanden bedömdes det hela som informationssvindel.

De Wet Potgieter, tidigare undersökande journalist på bl a dagstidningarna Sunday Times och Rapport.Han stod bakom flera uppmärksammade avslöjanden om korruption inom PW Bothas regering.-Förutom dokumenten kunde jag under min research få kontakt med flera agenter som varit involverade i verksamheten. Några hade arbetat under en och samme man, Craig Williamson. Han planlade och ansvarade för attacken mot Olof Palme.

Så nämns Craig Williamson än en gång. Han har ända sedan 1987 omtalats som mannen bakom mordet på Olof Palme. Men aldrig som gärningsman. Och han har hela tiden nekat.
-Jag har inte varit i Sverige efter 1978!
Men indicierna mot honom - dokumenten, vittnesmålen i både Sydafrika och i Sverige - är övertygande.

De Wet Potgieter:
-Den mannen stod under många år bakom apartheidregimens illdåd. Han blev folkhjälte och så småningom PW Bothas rådgivare i säkerhetsfrågor.

Läs här mer om mannen som kallats för superspion, infiltratör, underrättelseagent, kallblodig mördare och alltid utpekats som mannen bakom mordet på FN:s fredsmäklare och Sveriges statsminister Olof Palme.

Det mest uppseendeväckande i Potgieters material är utpekandet av en svensk grupp som samarbetat med MI och vars information ledde till planering och sannolikt genomförandet av mordet på Olof Palme: Uppsalagruppen.Det här är första gången något som kallas The Uppsala Group nämns i samband med mordet på Olof Palme. Av dokumenten framgår det att man lämnade rapporter om det förestående anti-apartheidmötet i Stockholm 17 januari, 9 april och 19 september 1985!

Jag redovisar här mitt första försök att få upp ett spår på Uppsalagruppen. Kanske är det början på något som kan ge bärighet på det omdiskuterade och kritiserade polisspåret.

Craig Williamsons avdelning inom den militära säkerhetstjänsten kallades Operation Longreach. Den byggde upp ett omfattande underjordiskt nätverk i Europa i början av 80-talet för att bekämpa anti-apartheidgrupper och kommunister. Enligt Potgieters källor styrdes The Uppsala Group av en organisation som hette Casa Lee ltd med säte i Antwerpen. Den hade skapats för att de kontakter och agenter som användes i Europa inte skulle kunna spåras bakåt till den sydafrikanska regeringen. Casa Lee låg också bakom en omfattande vapenhandel som avslöjades av den belgiska polisen. Kontoret stängdes men ett nytt öppnades i London.

De Wet Potgieter:
-Tyvär är det så att mängder av avslöjande dokument förstördes före apartheidregimens fall 1994. Särskilt inom säkerhetstjänsten. Men en del inblandade tog med sig egna kopior som skulle visa att de inte var medskyldiga till vissa operationer om de blev anklagade. När de sedan inställde sig för The Truth and Reconciliation Commission (Sannings- och försonings- kommissionen som skulle ge även grova skurkar amnesti) togs åtskilliga dokument i beslag.
-De har en hel del att berätta. Men de värsta skurkarna, t ex Williamson, har inte trots både hotelser och vädjanden ställt upp. Det orsakar stora luckor i historien om apartheidregimens dirty tricks. Men det går ändå att göra vissa kombinationer.

Den militära underrättelsetjänsten (MI) som stod direkt under State Security Council (SSC, det statliga säkerhetsrådet vars ordförande var presidenten själv, PW Botha,) fick enligt dokumenten rapporter från Uppsalagruppen i Sverige den 17 januari, 9 april och 19 september 1985.

De Wet Potgieter:
-Här finns inga namn. Man nämner bara The Uppsala Group. Men MI:s topphemliga rapport den 15 oktober till SSC talar sitt tydliga språk.

I denna står:
"ANC mottager 50 procent av sitt ekonomiska stöd från Sverige. Bakom den europeiska aktionen mot Sydafrika står Mr Olof Palme, Sveriges premiärminister. Trovärdiga svenska källor (min kursiv.) bekräftar att Mr Palmes sympatier för Sovjetunionen är ett stort problem i Sverige och att denna positiva inställning kan få negativa effekter på Sovjetunionens inflytande på Europa och Afrika."

MI kom till slutsatsen att Olof Palme hade huvudrollen i aktionerna mot Sydafrika. Han riktade sig ofta till världens ledare för att få stöd för den bojkott och isolering av Sydafrika som de skandinaviska länderna inlett.

De Wet Potgieter:
-PW Botha och hans kumpaner hatade Olof Palme. Den ekonomiska och psykologiska skada hans anti-apartheidkampanjer vållade Sydafrika var oöverskådlig. Han ansågs stå bakom stödet till ANC som betraktades som en terroristorganisation som bekämpades i ett regelrätt krig.

Och i rapporten från den 15 oktober står det också att man nu skulle behandla Olof Palme som "an enemy of the State" - en fiende till staten. "Aktioner som nämnts tidigare har nu högsta prioritet!"

De Wet Potgieter:
-Under dessa ord står det med svart handskrift: "Agreed!" (instämmer). Det är antingen amiral Dries Putter (Chief of Staff Intelligens, CSI, alltså chef för militära underrättelsetjänsten, MI) eller general Neels van Tonder (chef för MI:s utländska operationer) som skrivit detta.

Och sedan följer:
"Våra källor i Uppsala har uppfattningen att anti-apartheidkonferensen i Stockholm kommer att erbjuda idealiska möjligheter att vidta lämpliga åtgärder mot Mr Palme och det blir möjlighet att lägga skulden för en aktion på andra grupper (min kursiv). Det föreslås därför att SSC:s arbetskommitté omedelbart ger sitt bifall."

Det beslut som ska fattas av SSC blir ett beslut från högsta ort, från PW Botha själv. Det de svenska källorna, eller The Uppsala Group, har att informera om är det förestående anti-apartheidmötet i Folkets hus i Stockholm 20 - 21 februari 1986. MI fick alltså information om detta möte redan den 17 januari 1985.

Mötet hade rubriken Svensk folkriksdag mot apartheid och arrangerades av Svenska Missionen inom Förenta Nationerna och Isolera Sydafrika-kommittén. Mötet hölls en vecka före mordet på Olof Palme. Omkring 1 000 personer deltog under de två dagarna. Medverkande förutom Olof Palme var bl a ANC-ledarna Oliver Tambo, Thabo Mbeki och Abdul Minty.

Här höll Olof Palme sitt sista tal, en flammande appell till världens länder och deras ledare:
"Om världen beslutar sig för att avskaffa apartheid kommer apartheid att försvinna!"
(Läs utdrag ur talet här!)


De Wet Potgieter:
-Vad jag kan förstå orsakade that bloody Palme´s tal våldsamma reaktioner i maktens korridorer i Pretoria.

I en del av Sannings- och försoningskommissionens kommentarer och analyser av vittnesmålen står det:
"Det antogs att sydafrikaner var intresserade av att placera agenter på mötet, kanske till och med en mordpatrull. Craig Williamson, som var väl bekant med Stockholm, var utan tvekan inblandad. Då man kunde räkna med ett extremt stort säkerhetspådrag skulle det bli lätt att övervaka Tambos, Mbekis och de andras förflyttning i området. Både före och efter mötet skulle de besöka platser som socialdemokratiska partiets lokaler, utrikesdepartementet och biståndsorganet SIDA. Allt i centrum av Stockholm och ganska nära varandra. Ett område som Williamson kände väl."

De Wet Potgieter:
-Om en mordpatrull och agenter sänts till Stockholm låg de lågt de här dagarna. ANC-ledarna och Palme rörde sig ostörda i den svenska huvudstaden. Det inträffade inte en enda incident och det hängde givetvis ihop med att säkerhetsarrangemangen var för täta för en attack.

Den 20 november 1985 har uppenbarligen Longreach och Craig Williamson fått klartecken från SSC att genomföra Operation Slingshot (Slingervel på afrikaans). Den dagen skickar han ett brev till chefen för MI, viceamiral Dries Putter (CSI).

De Wet Potgieter:
-Det framgår av detta att han haft en genomgång med MI:s chef för hemliga internationella operationer, Tolletjie Botha. De ville ha en del klarlägganden.

*Ska kodnamnet för operationen vara Slingervel eller Slingshot?
*Eftersom det av SSC:s direktiv framgår att Longreach ska genomföra operationen ute på fältet vill man ha klarhet i vem som ska föra högsta befäl. Den informationen är viktig för såväl planläggning som anskaffande av materiel.
*Vem ska välja ut de operatörer som ska delta i den slutliga fasen av operationen? Longreach har kvalificerad personal tillgänglig men det anses lämpligt att det skapas en speciell styrka med europeisk erfarenhet och ställa den till Longreach förfogande.
*Den föreslagna budgeten accepteras och inga problem kring detta kan förutsägas.
*Tid för att starta operationen fastställdes till december 1985.

Två dagar senare, den 22 november får Craig Williamson ett svar från MI. Det är enligt De Wet Potgieter undertecknat av Tolletjie Botha i chefen Dries Putters namn. Det är ett topphemligt militärt dokument. Innehållet är häpnadsväckande.

De Wet Potgieter:
-Originalet finns på the South African History Archives at Wits University i Johannesburg.

Det här är en bekräftelse på att bifall till den muntliga genomgången (mellan Williamson och T Botha. min anm.) av operationen har mottagits från högsta nivå (SSC). Man godkänner att operationen sammanfaller med anti-apartheidmötet i Stockholm 1986. Det blir en samlad operation under direkt ledning av CSI.
Lämplig personal kommer att understödja Longreach vid operationen. Den övervakning av operationen som kommer att krävas ska skötas av Bryssel i samarbete med Paris, Bonn och ´the Uppsala group´. Samordning och slutlig planläggning ska skötas av Bryssel.
Utrustningen
(sannolikt vapen, ammunition m m) kommer att handhas av den regionala representanten för National Intelligence (NI) i Bonn (troligen den sydafrikanske militärattachén på ambassaden).
Den utvalde operatören
(gärningsmannen) kommer omgående att inleda intensiv träning och övningsvapen kommer att tillhandahållas av NI:s huvudkontor.
Operatören kommer att placeras i området så sent som möjligt för att garanteras maximal personlig säkerhet.
Det korrekta namnet på Operationen är Slingervel.
HÄRMED BEKRÄFTAS ATT HUVUDMÅLET FÖR OPERATIONEN ÄR THE SUBJECT "OP"
(min förstärkning).
All kommunikation under operationen kommer att kanaliseras genom MI och kommer hela tiden att ha klassifikationen ´Top Secret´.
Sträng säkerhet kommer att upprätthållas hela tiden, utan undantag.
Ytterligare en ordergivning kommer att genomföras nästa vecka och en warningsignal kommer att sändas inom de kommande 48 timmarna.
Vänligen notera att all relevant personal ska närvara vid nästa ordergivning.

De Wet Potgieter:
-Under den sista paragrafen i detta memorandum har någon skrivit för hand: "Informera Williamson hur det hela ska skötas, please!" Det kan ha skrivits av en "senior intelligence officer" då Williamson kom från polismiljö och inte visste mycket om den militära diciplinen.
-Det verkar som man inte hade någon respekt för the Fat Man (Williamsons öknamn) i de militära kretsarna. Men man var tvungen att acceptera honom.
 www.leopoldreport.com