Paper Province

Palmstiernas nummer 88 i The Paper Province

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 14:54 CET

- Vi gick med i The Paper Province för att ytterligare stärka vår närvaro och bygga vidare på företages kompetens med inriktning mot Papper och Massa. Vi leverera sedan 1985 en stor del av våra produkter till denna sektor och möjligheten att få ytterligare synpunkter och återkoppling på vårt arbete och produkter gör att vi ser en möjlighet till att bli en mer komplett leverantör inom vårt område säger Mikael Nilsson, VD, Palmstiernas.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Williams, vd, The Paper Province, tfn: 070-627 49 42

The Paper Province är ett ledande kluster för samverkan mellan aktörerna inom pappers- och massaindustrin i Värmland med omnejd. Ingen annanstans finns så mycket kompetens samlad inom massa- och pappersindustrin som här. The Paper Province består idag av 88 medlemsföretag. I en färsk sammanställning av europeiska klusterbildningar och deras innovationskraft var The Paper Province ett av 16 kluster, det enda i Sverige, som fick högsta betyg. www.paperprovince.com