Palo Alto Networks

Palo Alto Networks och Tanium i strategisk allians

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2015 09:17 CEST

Teknisk integration ger ökade möjligheter att snabbt och effektivt förebygga, upptäcka och svara på attacker

Stockholm, 6 augusti 2015 – Palo Alto Networks, ledande inom den senaste generationens säkerhetslösningar, och Tanium, ett företag som utvecklat innovativa lösningar för styrning av säkerhetssystem, påbörjar nu ett nytt samarbete. Samarbetet ska utveckla effektiviteten, tillförlitligheten och hastigheten när stora och geografiskt utspridda organisationer förebygger, upptäcker och svarar på cyberattacker.

Givet hur snabba och sofistikerade dagens cyberattacker är krävs det en integrerad och automatiserad lösning för att förebygga dem. Säkerhetsansvariga får normalt en stor mängd varningar från en rad olika verktyg som var och en övervakar olika delar av nätverket. Eftersom det handlar om en stor mängd endpoints – för stora organisationer kan det handla om flera hundratusen – får de som jobbar med säkerheten svårt att hinna med. Särskilt som deras verktyg ofta är för långsamma, ger en begränsad överblick, eller saknar integrationen som behövs för att snabbt förebygga och agera på nya hot.

Taniums lösningar används av över hälften av alla Fortune 100-företag. De ger överblick inom 15 sekunder och då är det möjligt att styra miljoner endpoints. Företaget har nu gått in i ett exklusivt avtal med Palo Alto Networks om att leverera en integrerad lösning som automatiserar och ökar hastigheten för processen att hitta och agera på nya hot. Denna process är annars manuell och tar mycket tid men kan nu göras snabbare, mer effektiv och med ökad exakthet.

Palo Alto Networks lösningar ändrar de ekonomiska förutsättningarna för cyberattacker genom att erbjuda en integrerad plattform som ger intrångsskydd över geografiskt spridda nätverk, inklusive mobila enheter och molntjänster. Till en början kommer det nya samarbetet fokusera på att integrera Tanium med Palo Alto Networks WildFire, som är företagets molnbaserade tjänst för att förebygga säkerhetshot. Denna upptäcker automatiskt hot och förebygger dem innan ett företag riskerar att ta någon skada. WildFire är en integrerad del av Palo Alto Networks säkerhetsplattform, som också inkluderar Palo Alto Next-Generation Firewall, Threat Intelligence Cloud, och Traps Advanced Endpoint Protection.

I och med integrationen kommer WildFire kunna identifiera olika tecken på hotfull aktivitet åt Tanium. Dessutom kommer Tanium automatiskt kunna kontrollera varje geografiskt utlokaliserad endpoint i hela organisationen, säkerställa att det faktiskt rör sig om en cyberattack, identifiera alla system som påverkas och genomföra åtgärder där det behövs. Allt detta inom ett fåtal sekunder. Dessutom kommer Tanium dela med sig till Palo Alto Networks när det upptäcks nya hot vid endpoints. Detta skapar ett system där nätverket och endpointskyddet kontinuerligt förstärks genom den integrerade lösningen.

“Dagens organisationer möter stora utmaningar i fråga om att skydda sig och hantera cyberattacker så snabbt som möjligt, samtidigt som organisationen ofta är utspridd. Vi är glada att kunna samarbeta med Tanium så att vi tillsammans kan ändra spelplanen på området. Vi kan ge säkerhetsansvariga nya innovativa verktyg som gör att de kan gå på offensiven och snabbt förebygga, upptäcka och svara på attacker, innan skadan är skedd.” säger Chad Kinzelberg, SVP för business and corporate development på Palo Alto Networks.

“Vi tycker det är hedrande att samarbeta med Palo Alto Networks. Samarbetet kommer förändra säkerhetsbranschen genom att vi utvidgar möjligheterna att skydda och agera i fråga om både nätverket och endpoints. Vår första integration ger en högre nivå av automation, överblick och kontroll än säkerhetsansvariga för stora och globala organisationer haft tidigare. Detta i en tid när nya metoder för att skydda mot attacker är en fråga som lyfts upp på styrelsenivå.” säger Orion Hindawi, grundare, styrelseordförande och CTO på Tanium.

Tanium och Palo Alto Networks visar just nu det integrerade lösningen på Black Hat 2015.

För mer information om alliansen mellan Tanium och Palo Alto Networks, besök:tanium.com/partners/palo-alto-networks/.

För mer information om Palo Alto Networks säkerhetsplattform, besök: https://www.paloaltonetworks.com/products/platforms.html.

För mer information om Palo Alto Networks WildFire, besök: https://www.paloaltonetworks.com/products/technologies/wildfire.html

För mer information om Tanium Endpoint Platform, besök:https://www.tanium.com/products/.


Mer information
Anders Teigen, Nordenchef Palo Alto Networks, tel. +47 45 42 60 70, ateigen@paloaltonetworks.com

Palo Alto Networks är ledande inom en helt ny typ av cybersäkerhet och skyddar idag tusentals nätverk hos företag, myndigheter och service providers. Palo Alto Networks säkerhetsplattform skiljer sig från tidigare best-of-breed- och punktsäkerhetslösningar genom att utgå från de viktigaste faktorerna för att kunna ge ett effektivt skydd i dagens dynamiska IT-miljö: applikationer, användare och innehåll. Läs mer på: www.paloaltonetworks.com