PocketMobile Communications AB

Pan-Nordisk utrullning av mobil PreCom-lösning till säkerhetsföretaget G4S

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 12:45 CET

G4S i Sverige har använt mobila lösningar baserade på PreCom-plattformen i många år. För drygt två år sedan tillkom G4S i Danmark och Belgien. G4S i Norge har också i år driftsatt systemet och utrullning pågår. Nu meddelar G4S i Finland att även de vill börja använda likartade mobila lösningar för sina väktare.

Idag används lösningen av ett par tusen användare och nya användare rullas ut löpande.

G4S väktare använder handdatorer med en mobil PreCom-lösning vid rondering, ryck och larm. Dessutom använder personalen på ledningscentralen PreCom delvis för att positionera väktarna samt fördela ronder och andra uppdrag. Hela lösningen är integrerad med affärssystemet SAP.

Funktionalitet som idag används är bland annat mobil arbetsorder, digital signatur (POD), personligt nödlarm, mobila meddelanden, scanning/RFID, gps och navigering samt elektroniska nycklar. Inom kort kommer även digital körjournal och ISA att implementeras. Värt att notera är att G4S i Sverige och Danmark har bytt ut hela sitt komradiosystem och använder numera handdatorerna med push-to-talk funktion för all röstkommunikation.

För mer information vänligen kontakta:

Kristian Sandahl, Marketing Manager, PocketMobile
E-post kristian.sandahl@pocketmobile.se
Telefon +46 (0)31-760 57 81
Webb: www.pocketmobile.se

PocketMobile Communications AB är Nordens marknadsledande plattformsleverantör för mobila mjukvarulösningar. PocketMobile har utvecklat den moduluppbyggda plattformen, PreCom som är en Mobile Enterprise Application Platform. Plattformen erbjuds till företag som vill nyttja eller utveckla mobila lösningar för intern användning eller till sina kunder. Flera större företag har valt PreCom som plattform för sina mobila lösningar: Schenker BTF, Ragn Sells, DSV, Munters, Fortum, General Electric, G4S mfl.

PocketMobile grundades år 2001 i Sverige och har kontor i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Oslo. Idag ägs PocketMobile av dess tre grundare, alla verksamma i bolaget, samt Investor Growth Capital som under 2008 gjorde en investering i PocketMobile.

Läs mer om denna och andra nyheter på www.pocketmobile.se