Panaxia Security AB

PANAXIA SECURITY FÖRVÄRVAR TRANSPORTVERKSAMHET

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 09:08 CET

Som ett led i att ytterligare stärka segmentet Säkerhetstransporter förvärvar Panaxia Securitys dotterbolag, HA-BE Frakt AB, rörelsen och samtliga fordon från A. Ohlssons Åkeri AB med dotterbolag i Gävle som försatts i konkurs. Genom förvärvet tillförs Panaxiakoncernen ett 40-tal fordon, huvuddelen av personalstyrkan och stärker därmed sin marknadsposition i södra Norrland. Övertagandet bedöms ge Panaxiakoncernen en sammantagen omsättningsökning på 50 msek 2007.

Vårt segment Säkerhetstransporter fortsätter att utvecklats mycket positivt. Den övertagna verksamheten passar bra in i segmentet då de redan idag kör uppdrag som ställer höga krav på säkerhet, eller uppdrag av känslig karaktär. Flera av kunderna är redan idag kunder till Panaxia koncernen varför de känner sig trygga med att vi tar över verksamheten. Etableringen i Gävle gör att vi dessutom kan möta den ökande efterfrågan i norr på ett bättre sätt, säger Thomas Gravius, VD i Panaxia Security.

HA-BE Frakt AB övertar de förvärvade tillgångarna från konkursboet mot kontant betalning. Härtill kommer att Panaxia Security AB (publ) köper samtliga aktier i fastighetsbolaget Gävleborgs Kyl och Fryshus AB med säte i Gävle för 3,7 msek kontant. Övertagandet av verksamheterna sker den 5 februari 2007.


För mer information kontakta:
Thomas Gravius, VD Panaxia Security AB (publ), tfn. 08-25 50 30, thomas.gravius@panaxia.se


Fakta om Panaxiakoncernen
Panaxia, som grundades 1993, erbjuder rikstäckande tjänster inom verksamhetsområdena
värdetransporter, kontanthantering, säkerhetstransporter och övervakning. Värdetransportuppdragen utförs alltid med säkerhetsutrustning som är godkänd av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF). Panaxia arbetar med bank-, post-, företags- och handelskunder samt kommuner och landsting i hela Sverige. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity. För mer information se www.panaxia.se