Panaxia Security AB

PANAXIA SECURITY TECKNAR AVTAL MED BANKSERVICE SYD AB

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 08:59 CET

Panaxia har tecknat avtal med Bankservice Syd AB om tillhandahållande av uppräkningstjänster och värdetransporter till bankkontor i Sverige knutna till Bankservice Syd AB. Genom avtalet blir Bankservice Syd AB en av Panaxias största kunder.


Det är mycket glädjande att vi både stärker och utvecklar ett redan väl fungerande samarbete med en kund som Bankservice Syd AB. Genom avtalet utvecklas Bankservice Syd AB till en av våra största kunder, säger Thomas Gravius, VD i Panaxia Security.

Vi har valt Panaxia till dessa uppdrag för att vi tror att de har bra förutsättningar att infria de krav och förväntningar vi ställer, säger Anders Nilsson, VD Bankservice Syd AB.För mer information kontakta:
Thomas Gravius, VD Panaxia Security AB (publ), tfn. 08-25 50 30, thomas.gravius@panaxia.se
Anders Nilsson, VD Bankservice Syd AB, tfn 0706-86 75 01.

Fakta om Panaxiakoncernen
Panaxia, som grundades 1993, erbjuder rikstäckande tjänster inom verksamhetsområdena värdetransporter, kontanthantering, säkerhetstransporter och övervakning. Värdetransportuppdragen utförs alltid med säkerhetsutrustning som är godkänd av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF). Panaxia arbetar med bank-, post-, företags- och handelskunder samt kommuner och landsting i hela Sverige. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity. För mer information se www.panaxia.se

Fakta om Bankservice Syd
Bankservice Syd Bildades hösten 2005 av Sparbanken Syd och Kristianstads Sparbank. Bolaget ägs numera av omkring tjugofem sparbanker i södra Sverige. BankService räknar, äkthetskontrollerar, kvalitetssorterar, paketerar och levererar sedlar och mynt. Allt med hjälp av den senaste tekniken både när det gäller kvalitet och säkerhet. BankService hanterar dagskassor åt ägarbankernas handelskunder, men även åtskilliga butikskedjor med andra bankkontakter har valt BankService som sin samarbetsparner inom kontanthantering. BankService är en av Riksbankens certifierade depåer. För mer information se www.bankservice.se