Nordens Ark

Pandahane har fått nytt hem!

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 09:50 CEST

I juni 2007 föddes en unge av arten mindre panda på Nordens Ark. Han flyttas nu från Nordens Ark till Görlitz zoo i östra Tyskland där två honor väntar på honom.

 

Görlitz zoo´s VD Dr. Axel Gebauer och dess pandaskötare kom till Sverige och att hämtade pandahanen på Nordens Ark. De har också tagit del av Nordens Arks erfarenheter av att hålla mindre panda.

Pandahanen är nu på plats och inspekterar sitt nya häng. Tanken är att han ska bilda par med en hona som är född på Görlitz zoo 2007. I samma hägn kommer även att gå en äldre hona som inte längre är fertil.

 

Det finns speciella bestämmelser som måste följas vid transport av vilda djur. Bland annat måste transportlådan vara speciellt anpassad för arten, det måste vara möjligt att utfodra och ge vatten under resans gång och en färdpan måste skrivas för att förhindra att djuren sitter i transportlådan för länge.

 

Den mindre pandan finns i flera av Europas djurparker, men Nordens Ark är ensam om den i Sverige. Den är lätt och tacksam att hålla och publikmässigt är den fantastisk med sina vackra färger. Den mindre pandan är en duktig klättrare men sämre på att hoppa. Det gör att man inte behöver bygga burar eller höga staket utan "bara" behöver försäkra sig om att den inte kan klättra ut ur hägnet. Görlitz zoo har ett av världens största och finaste hägn för mindre panda. Hägnet har en yta på 1500 m² och är mycket naturtroget designat. På Görlitz zoo håller man mindre panda och kinesiska muntjaker, som är ett litet hjortdjur, i samma hägn. Djurarter som i det vilda lever i samma naturområden brukar även i djurparker fungera att hålla tillsamman. Detta är ett bra sätt att berika djurens miljö i djurparker.

 

Utplantering i det vilda

Nordens Ark har under åren fått 8 pandaungar. Arten mindre panda ingår i det europeiska avelsprogrammet EEP, European endangered species programme, som arbetar för att rädda och bevara utrotningshotade djur. I ett område i norra Indien pågår sedan 1996 ett projekt med mål att förstärka den befintliga populationen av mindre panda i Indien. Inom projektet ägnar man mycket tid åt forskning om den mindre pandan och dess beteende i det vilda. Även om arten funnits länge i världens djurparker och kunskapen om dem i fångenskap är stor, så är kunskapen om den i det vilda väldigt liten. Inom projektet har utplanteringsanläggningar byggts där pandorna successivt tränas att klara sig i det vilda innan de släpps ut. Det europeiska avelsprogrammet EEP har under åren skickat flera pandor till Indien för utplantering i det vilda.


Artfakta

Mankhöjd: 25 cm

Vikt 3 - 6 kg

Arten mindre panda lever på Himalayas sluttningar på höjder mellan 1500 och 4800 meter över havet. Avverkning av skog samt olaglig jakt har drastiskt minskat antalet mindre pandor i det vilda.

Den mindre pandan har tjock, röd päls och lång buskig svans. Den räknas till rovdjuren trots att de mest äter vegetabilier. Pandorna kommunicerar genom höga skrik, visslingar och fågellikt kvittrande.

Parningen sker på våren och efter en dräktighetstid på 130 dagar föder honan upp till fyra ungar. Ungarna har päls när de föds men är inte alls lika färgstarka som föräldrarna. En nyfödd unge väger ca 75 - 95 gram.

Arten kallas också för liten panda, röd panda eller ibland kattbjörn. Enligt IUCNs rödlista betecknas arten som starkt hotad och pandorna på Nordens Ark ingår i det avelsprogram som finns i världens djurparker för att bevara arten.

 

 

 

Bilder tagna på Görlitz zoo

 

 

För mer information om Görlitz zoo: http://www.tierpark-goerlitz.de

För mer information om EEP: www.eaza.net/EEP/3EEPtext.html

 

Bilder finns att hämta på: http://www.nordensark.se/press/bildbank/

 

För mer information kontakta:

Pressansvarig på Nordens Ark

Therese Patriksson

0523 - 795 93, 0706-97 91 47

therese.patriksson@nordensark.se

 

Utbildningsansvarig på Nordens Ark

Ewa Andersson

0523-797 81, 0732-70 63 50

ewa.andresson@nordensark.se

 

Djurvårdare på Nordens Ark

Catarina Tengroth

0701-90 21 46

 

Fakta om Nordens Ark
Nordens Ark söker med sin verksamhet rädda och bevara utrotningshotade djur.
Nordens Ark bidrar till de utrotningshotade djurens överlevnad genom
- Avel och uppfödning.
- Återinplantering när så är möjligt.
- Forskning och utbildning.
- Information som skapar förståelse för behovet av insatser.

Nordens Ark håller
- Hotade nordiska lantraser.
- Hotade vilda nordiska däggdjur, fåglar och amfibier.
- Hotade exotiska vilda däggdjur och fåglar som kommer från ett klimat som liknar det nordiska.

Stiftelsen Nordens Ark är en allmännyttig ideell stiftelse och har öppet för besökare alla dagar året runt.