Norstedts

Pandemi - det kommer att hända igen

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 11:05 CEST

Idag vet vi att pandemier kommer att höra till mänsklighetens värsta problem. I sin bok Pandemi förklarar infektionsläkaren Björn Olsen hur och varför pandemier uppstår och hur vi kan undvika en kommande katastrof.

Olika pandemier har de senaste åren dykt upp som allvarliga hot mot mänskligheten, till exempel fågelinfluensan och svininfluensan. Ändå har det skrivits ytterst lite om pandemier och vilket hot de utgör.

I sin bok Pandemi förklarar infektionsläkaren Björn Olsen hur och varför pandemier uppstår och hur vi kan undvika en kommande katastrof. Smittsamma infektionssjukdomar påverkas av klimatförändringar och vårt globala samhälles brist på ekologisk mångfald och hållbarhet. På många sätt står vi idag sämre rustade att möta infektionssjukdomar än tidigare. I framtiden kommer pandemier att höra till mänsklighetens värsta problem, och de största hoten utgörs av befolkningsökningen och överanvändningen av antibiotika.

Pandemi är en populärvetenskaplig skildring av mekanismerna bakom och effekterna av olika pandemier.

Boken utkommer 20 oktober.

Björn Olsen är professor och överläkare i infektionssjukdomar på Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Han har även tidigare samarbetat med Malcolm Dixelius och Henrik Ekman i samband med Beringssundsexpeditionen 2005. Resultatet blev fi lmerna Virus på vingar och Virusjägarna som bland annat visades i SVT.

För mer information, beställning av recensionsexemplar eller kontakt med författaren hör av dig till Tulle Durling, Norstedts Tel: 08-769 89 31, mail: tulle.durling@norstedts.se

Norstedts grundades 1823 och är Sveriges äldsta förlag, med ambitionen att också vara det modernaste. Vår utgivning omfattar skönlitteratur och fakta och kännetecknas av kvalitet och bredd. Förutom svensk och utländsk skönlitteratur ger vi ut memoarer, biografier, debatt- och reportageböcker, samt fackböcker inom historia, mat, trädgård, djur och natur, nautica, ordböcker, kartor och akademisk kurslitteratur.