Pandox AB

Pandox utser Lazard som finansiell rådgivare

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2003 12:52 CET

Eiendomsspar AS och Sundt AS har genom sitt helägda dotterbolag APES
Holding AB lämnat ett offentligt kontanterbjudande om att förvärva
samtliga aktier i Pandox AB (publ).

Med anledning av det lämnade erbjudandet har Pandox styrelse utsett
Lazard till sin finansiella rådgivare. Lazard kommer att bistå
styrelsen med att utvärdera budet samt tänkbara andra alternativ för
Pandox och dess aktieägare.

Efter genomförd utvärdering kommer Pandox styrelse att i skälig tid
före acceptfristens utgång offentliggöra sin uppfattning om
erbjudandet.

För ytterligare information, kontakta:
Bengt Kjell, styrelseordförande Pandox AB (publ), 070-594 53 98