Sveriges Psykologförbund / Psykologförbundet

Paneldebatt på Kvalitetsmässan om barns hälsa

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2003 08:59 CEST

- Jag är förvånad över hur svårt det är att samarbeta. Samhället är strimlat i olika fack. Det saknas kommunikation mellan departementen men också på kommunnivå.
Så sa Torgny Danielsson vid paneldebatten på Kvalitetsmässan i Göteborg, en konferens och fackmässa om verksamhet- och samhällsutveckling, Hur vi bäst kan hjälpa våra barn som far illa var ämnet. I debatten deltog förutom Torgny Danielsson också Lena Nyberg, BO, Alf Svensson (kd), Åsa Börjesson, Socialstyrelsen och Annika Åhnberg, ordförande för Rädda Barnen.

- Mina kollegor oroar sig över barnens psykiska hälsa , sa Torgny. När en 7-åring äter magsårsmedicin för att han är stressad har något gått väldigt snett. Allt fler barn har det svårt . Köerna till barnpsyk kan vara upp till tre år. En rejäl översyn av psykiatrins resurser är nödvändig och det krävs subventioner för psykologbehandling på samma sätt som i den medicinska sjukvården. Föräldrar måste erbjudas bättre beredskap att möta de olika utmaningar det innebär att få bar. De ökande sjuktalen får oss att sätta in åtgärder. Men när larmsignaler om barnens hälsa kommer händer inget. I psykiatridebatten har ingen nämnt barnen. Vi måste skapa de rätta resurserna och rätt kompetens. Vi behöver egentligen inte veta mer utan bli bättre på att agera.

Det är svårt att omhänderta barn idag. Om det vara alla deltagare i debatten överens. Man väntar ofta för länge. Synen är idag att familjen alltid är det bästa trots svek. Väldigt få fall av misshandel anmäls. Barn har sällan någon som företräder dem och de är mycket lojala med sina föräldrar. Alf Svensson efterlyste ett enmeters-perspektiv och en tidsreform. Åsa Börjesson önskade ett brett preventivt arbete och betonade vikten av att de generella insatserna i förskola, grundskola och Bvc fungerar bra. De är viktiga! Hon sa att Socialstyrelsen nu, efter ett direktiv från Regeringen, ska följa upp de fall där det gått riktigt illa för barn och analysera varför. Annika Åhnberg tyckte att det är lika bedrövligt idag som på 50-talet. Vi måste bli bättre på att bygga nätverk kring det enskilda barnet. Barnen får synas och höras idag men bara under förutsättning att de är söta och passar in i bilden. De andra barnen osynliggör vi.
Ja, sa Lena Nyberg. Barnen får säga vad de vill. Men ingen lyssnar. Det är alldeles för sällan vi omhändertar ett barn idag. Vad ska ett barn behöva stå ut med? Man ser barnen som ägodelar. Vi sviker barnen. Det gör så ont att se och höra barn som far illa.
- Men det finns goda exempel, sa Torgny. Vi får ta bort alla hinder och sprida goda exempel. Det är ju därför vi träffas här på Kvalitetsmässan.