Diversity Group AB

Paneldiskussion Tänk Om! „Hur kan vi förändra de faktorer som hindrar svenskt näringsliv från att dra nytta av de utländska akademiker som redan finns?“

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 12:33 CEST

”De länder som har en förmåga att dra nytta av en arbetskraft som blir allt mer rörlig, diversifierad och mångsidig kommer att stå som vinnare i den globala konkurrensen om kompetens. För att Sverige ska bli ett av de länderna måste vi bli bättre på att attrahera utländsk arbetskraft, men framförallt måste vi sluta slösa bort den internationella kompetens som redan finns här”, säger Anna Rehnvall, migrationschef på tankesmedjan Fores.


Stockholms län står för en tredjedel av Sveriges ekonomi och nästan en fjärdedel av landets totala arbetsmarknad finns här. Näringslivets utveckling i Stockholmsregionen är dock helt beroende av tillgång till kompetent arbetskraft.

Å ena sidan har företag ett stigande behov av utbildad arbetskraft i takt med ett ökat intresse för att växa inom nya målgrupper och öka kunskaperna om dessa. Dessutom kommer den demografiska utvecklingen leda till en brist av välutbildade inom de nästa fem till tio åren.

Å andra sidan finns det många färdigutbildade utländska akademiker med yrkeserfarenhet som inte kan hitta jobb och som hamnar utanför arbetsförmedlingens aktiviteter.

Trots detta och trots att företag vill öka mångfalden hittar näringsliv och utländska akademiker inte varandra på arbetsmarknaden. 

Arrangemanget vänder sig till HR-specialister, rekryterare, företagare, intresseorganisationer och utländska akademiker.

Företag och HR-specialister kommer att få se hur lätt det är att hitta utländska akademiker och har chansen att mingla med dem samt får konkreta tips av organisationer som aktivt jobbar med integration och mångfald.

SITSamtal serien syftar till att skapa en dialog om vad som kan göras för att åstadkomma en positiv förändring vad gäller att utnyttja utländsk kompetens på den svenska arbetsmarknaden och därmed samtidigt bidra till en snabbare integration samt skapa en konkurrensfördel för näringslivet.

Dialog skapas genom att länka samman SITs LinkedIn-grupp och paneldiskussionen: Frågor samlas in från SIT-medlemmar genom LinkedIn-gruppen och ställs sedan till panelen. Svaren kommer i efterhand att publiceras på LinkedIn-gruppen, på hemsidan och i en rapport. Dessutom kommer de tas upp i SITs arbete det kommande året, till exempel i arbetsgrupper.

Keynote-speaker:
Anna Rehnval - Programchef Migration, Fores
I panelen sitter:

Tove Möller - Mångfaldsspecialist, Swedavia

Sam Yildirim - Utvecklingsledare, Avdelningen för tillväxt, Stockholms Länsstyrelse

Christina Rydén - Rektor, SIFA

Sarah Anwar - Partner, Diversity Group, Rekrytera, kartlägga och utveckla mångfald i svenska företag

Dag Strömqvist - Projektledare för talang och mångfaldsintegration, Sveriges Television

>> SITSamtal-evenemanget TänkOm!

·  26 September 2014

·  Lunchmöte 11:00 – 13:00, följt av en timmes mingel

·  Stockholms Länsstyrelse, Hantverkargatan 29

Anmälan sker via webbsidan: SITSamtal
Representanter för media välkomnas, anmälan direkt till angela.kristiansson@gmx.com

Kontaktperson: 
Angela Kristiansson
Manager, PR & Partner, SIT
072 518 8490

Diversity Group arbetar sedan 2007 med att kartlägga och utveckla mångfald i svenska företag. Med rikare mångfald följer höjd kompetens, större kreativitet och bredare nätverk – kraftfulla konkurrensfördelar som stärker företagen och ökar möjligheterna till utveckling.

Sveriges Internationella Talanger (SIT) samlar utländska akademiker i en talangpool vilket gör det lättare för företag att hitta oss. Vi skapar ett forum för att utbyta information, knyta kontakter och träffa näringslivet. SIT grundades i april 2014 för att hjälpa våra medlemmar lyckas på den svenska arbetsmarknaden. Gruppen vill bidra till en positiv förändring vad gäller integration och ge utländska akademiker en röst.