UN Women nationell kommitté Sverige - lokalförening Göteborg

Panelsamtal i Göteborg om avskaffandet av våld mot kvinnor på Orange Day 25 november

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2016 12:48 CET

Orange Day för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter

I alla tider har kvinnor och flickor utsatts för diskriminering och våld. Det sexualiserade våldet används som ett effektivt vapen i krig och förtryck av alla slag – i hemmet, på festivaler, inom länder och mellan länder.

I Sverige är våld mot kvinnor ett av de i särklass största samhällsproblemen. BRÅ (Brottsförebyggande rådet) uppskattar att det begås ca 100 våldtäkter per dag i Sverige.

Var 3:e kvinna i världen har utsatts för fysiskt eller psykiskt våld. Det förekommer i alla samhällen världen över oavsett politiskt, religiöst eller ekonomiskt system.

Det är för dessa kvinnor och för att minska antalet framtida offer som FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon utlyst den 25:e i varje månad till Orange Day. Då uppmanas alla att bära något orange för att uppmärksamma kvinnors och flickors mänskliga rättigheter.

Den 25 november görs en särskild kraftsamling. Runt om i världen kommer signifikanta byggnader att bada i orange ljus. Här i Göteborg färgas bland andra Scandinavium, Konstmuseet och Götaplatsen.

UN Women i Göteborg inbjuder dessutom till samtal och kunskapsspridning den 25 november på Frilagret kl. 18-20.00. Alla är välkomna! Fri entré.

Medverkande i panelsamtalet:

Nora Spahija
Nora Spahija är verksamhetsledare och jurist på Terrafem Göteborg, en kvinnojour som vänder sig till våldsutsatta kvinnor av utländsk härkomst på deras modersmål. Terrafem Göteborg har tillsammans med övriga lokala organisationer inom Terrafem ca 60 olika språk. Nora har det operativa ansvaret för verksamheten och arbetar utöver detta med utbildning och opinionsbildning samt med de juridiska ärenden som kommer till juristjouren.

Katarina Björkgren
Katarina Björkgren har arbetat i över tjugo år med frågan om mäns våld mot kvinor och våld i nära relationer. Katarina är socionom med lång erfarenhet av att möta våldsutsatta kvinnor och barn på kvinnojour och har även arbetat nationellt och internationellt mot mäns våld mot kvinnor som vice ordförande för Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund, numera Unizon. Sedan ett flertal år tillbaka arbetar Katarina på Länsstyrelsen Västra Götaland med samordnaransvar för jämställdhetspolitikens fjärde delmål, att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Länsstyrelsen ansvarar för att regeringens jämställdhetspolitik genomförs i länet.

Linda Lundborg
Lina Lundborg är socionom med flera års erfarenhet av att jobba mot mäns våld mot kvinnor i en kommunal kontext. Just nu arbetar hon som samordnare för Våld i nära relationer på stadsdelsförvaltningen i Angered. Hon har tidigare arbetat på Borås kommun där hon deltog i initierandet av arbetet med "En kommun fri från våld". I Angered har hon tagit fram en plan för det våldsförebyggande arbetet.

Dialoga
Dialoga är ett kompetenscentrum om våld i nära relationer. Det är en resurs för kommunanställda som i sitt arbete möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer.

Moderator: Sofia Nyström, UN Women Nationell kommitté Sverige - Lokalförening Göteborg

UN Women främjar kvinnors egenmakt, rättigheter och jämställdhet globalt, samt inom och mellan enskilda länder genom ett nätverk av lands- och regionskontor. Förutom fältkontor i ett 90-tal länder och territorier finns UN Women även representerat i de rikare länderna, genom så kallade nationella kommittéer. Totalt finns i dagsläget 14 nationella kommittéer, varav UN Women nationell kommitté Sverige är en.

Vårt uppdrag från UN Women är att bedriva politiskt påverkansarbete, samla in pengar, och informera och utbilda om kvinnors rättigheter. UN Women nationell kommitté Sverige grundades 2011 och är en religiöst och politiskt obunden organisation.

Om du vill komma i kontakt med oss eller engagera dig i vårt arbete – skicka ett mail till goteborg@unwomen.se.