Högskolan i Halmstad

Panelsamtal: Medierna och presidentvalet

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2016 10:00 CET

Välkommen till ett samtal om mediernas roll i det amerikanska valet. Hur speglades valet i USA och i Sverige och vilken makt hade medierna? Påverkade den amerikanska rapporteringen valresultatet? Och vad väntar nu – med Donald Trump som president?

Tre välkända USA-kännare medverkar:

  • Ginna Lindberg, utrikeschef på Ekot. Som Washingtonkorrespondent för Sveriges Radio 2007–2013 har hon följt fem valrörelser på plats i USA.
  • Erika Bjerström, mångårig journalist och utrikeskommentator, tidigare SVT:s USA-korrespondent.
  • Frida Stranne fil. dr i freds- och utvecklingsforskning, lektor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad och frekvent anlitad USA-kommentator.

Läs mer om valet och valresultatet på www.amerikaanalys.se.

Moderator: Håkan Olsson, bibliotekarie på Stadsbiblioteket i Halmstad.

Tid och plats:
Måndagen den 5 december 2016, kl. 16–17.30 i Bærtlingssalen, Högskolan i Halmstad

Evenemanget sker i samarbete med Halmstads kommun, samt studenter på programmet Samhällsanalys och kommunikation. 

Kontakt:
För mer information, kontakta Frida Stranne, tel. 070-424 58 66.


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.