Kista Science City AB

Paneuropeiska mastersstudenter som studerar ICT Innovation samlas i Kista Science City

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 13:51 CEST

Unikt samarbete mellan EIT ICT Labs 60 universitets- och industripartners ska fostra en ny generation IT-entreprenörer.

Närmare hundra unga ICT-studenter samlas den 11-13 oktober i Stockholm för en gemensam kickoff för Mastersprogrammet ICT Innovation som kombinerar högre teknisk utbildning med praktiska färdigheter i innovation och entreprenörskap.

EIT ICT Labs Master School är unik med sitt paneuropeiska samarbete där ett nätverk av universitet med stark forskning och med olika specialiseringar erbjuder teknisk utbildning där innovation och entreprenörskap tillämpas genom hela utbildningen.

Näringslivets kompetensbehov inom ICT spås växa. Samtidigt minskar antalet ICT-studenter. På sikt kan det leda till en betydande kompetensbrist vilket man hoppas kunna åtgärda genom detta initiativ som bygger på ett nära samarbete mellan akademi och industri.

EIT ICT Labs partners omfattar ledande högteknologiska forskningsinstitut och företag i Europa som bidrar med praktik, mentorskap och examensarbeten på avancerad nivå.

- Det här är inte bara en teoretisk utbildning. Kontakten med näringslivet är ett betydande inslag i läroplanen för de två åren. Det handlar om innovation, entreprenörskap och teknik i en kreativ mix, betonar Carl-Gustaf Jansson, EIT ICT Labs Master School Director. Vi vill att studenterna ska tränas i att tänka i flera led och föreställa sig hur deras idéer skulle kunna omsättas i varor och tjänster.

EIT ICT Labs Master School erbjuder ett tvåårigt program i ICT Innovation där studenterna skapar en individuell studieplan genom att kombinera studier på två olika europeiska universitet med utgångspunkt från personliga intressen och tidigare studieerfarenheter. Studenter som framgångsrikt fullföljer utbildningen, som omfattar en ”major” i ett tekniskt ämne samt en ”minor” i Innovation och Entreprenörskap, tilldelas dubbla examina samt ett speciellt EIT ICT Labs certifikat, som bevis på inhämtade kunskaper och färdigheter. All utbildning sker på engelska.

De tekniska inriktningar som ges är Human Computer Interaction & Design, Digital Media Technology, Service Design & Engineering, Internet Technology & Architecture, Distributed Systems & Services, Security & Privacy and Embedded Systems.

- Vi förser våra studenter, forskare och lärare med verktyg för risktagande, kreativitet och entreprenörsanda genom att tillföra nya element till viktiga ICT-program på Mastersnivå. Våra studenter kommer att vara nyskapande, säger Willem Jonker, CEO, EIT ICT Labs.

Den första kullen utgörs av närmare 100 stycken studenter, men EIT ICT Labs Master School kommer att växa för varje år. Ansökningar till 2013 års antagning kan skickas in från 1 november. Information om programmet, antagningsregler, ansökningshandlingar, avgifter och stipendier finns på www.masterschool.eitictlabs.eu.

Om EIT ICT Labs

EIT ICT Labs är ett av tre så kallade Knowledge and Innovation Communities, KICs, initierade av EIT, European Institute of Innovation & Technology. EIT ICT Labs arbetar för att Europa ska vara en ledande aktör av innovationer baserade på ICT - Information and Communication Technologies.

Utvecklingen av hållbara energiresurser, intelligenta trafiksystem och ökad livskvalitet är några av de utmaningar som samhälle, företag och politiker star inför. IT är grunden för många nya, innovativa lösningar. Utbildning, forskning och näringsliv utgör drivkrafterna i kunskapssamhället och utbytet mellan dem illustreras i EIT ICT Labs kunskapstriangel. EIT ICT Labs strävar efter att skapa en ny generation av innovatörer och entreprenörer som kan utveckla nydanade idéer och ta dem vidare till kommersiella framgångar.

EIT ICT Labs har Co-location centres - innovativa mötes- och arbetsplatser i Berlin, Eindhoven, Helsinki, Paris, Stockholm och Trento. Dessa fysiska och virtuella centra samlar studenter, entreprenörer, startups, SMEs, forskare och representanter för storföretag som söker nya talanger och innovationer. Mobilitet är en viktig del av konceptet – att föra samman personer tvärs over geografiska gränser och organisationskulturer.

EIT ICT Labs – Bringing ICT Innovations to Life. Empowering ICT Top Talents for the Future.

Mer information finns på www.eitictlabs.eu

Presskontakt:
Johanna Gavefalk
Marketing and Communications Director
johanna.gavefalk@eitictlabs.eu

KSC AB arbetar med att utveckla Kista Science City. Vår uppgift är att förbättra villkoren för de verksamma i regionen genom att verka för givande samarbeten mellan företag, forskning, akademi och staden. Vi samordnar flera av de nätverk, projekt, evenemang och mötesplatser som utgör motorn i Kista Science Citys ekosystem för utveckling och tillväxt. KSC AB arbetar även med att marknadsföra Kista Science City lokalt, regionalt och internationellt.