Mental Ergonomi, Anneli Godman

Pannloberna älskar planering

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2013 18:55 CEST

   Hur svårt kan det vara? Börja din dag med planering! Det är ett av de enklaste och effektivaste verktygen för att få hjärnan att arbeta produktivt. Det är också något som var och en kan ta ansvar för och genomföra själv. Ledarens roll ska vara att skapa förutsättningar för planering, föregå med gott exempel och hjälpa medarbetarna att prioritera så att ”rätt” saker lyfts fram i planeringen.
   Jag har skrivit om hjärnans arbetsminne som sköts av pannloberna. Dessa pannlober som vi använder så mycket i dagens arbetsmiljö där vi fortfarande i stor utsträckning använder regler som är anpassade för fabriksarbete trots att dagens arbete kräver fokuserad tankeförmåga.
   Vi är inte gränslösa! Arbetsminnets resurser är begränsade. Ett av de enklaste sätten att hushålla med resurserna är att vara noga med planeringen. Det är egentligen ganska enkelt. Men det kräver en hel del disciplin.
   Vid en undersökning i Finland fick 1500 anställda på finska och globala företag svara på frågor om sin mentala arbetsmiljö. 40 % av de tillfrågade menade att deras inkorgar var utom kontroll, 60 % tyckte att de deltar i för många möten, 70 % planerar inte sina veckor i förväg. Sammantaget framkom att de tillfrågade saknade en känsla av mening, kontroll och prestationsförmåga på arbetsplatsen.
   Inte så konstigt när man inte planerar tänker jag. Hur ska hjärnan veta vad som är meningsfullt att göra när den inte fått någon planering att utgå ifrån? Hur ska den känna att den har kontroll när det inte vet vad den ska göra? Hur ska den veta när den har presterat bra när den inte vet vad som förväntas?

Läs hela artikeln på Motivation.se

Anneli Godman, Motivation.se´s expert på hjärna, stress och prestation

Anneli har varit verksam inom personlig utveckling och stressförebyggande arbete sedan 2004. Dessförinnan hade hon skaffat sig stor personlig kunskap om stress. Hon är idag egenföretagare, kallar sig ibland den ofrivillige stressexperten och delar generöst med sig av sin kunskap om hjärnan kopplat till stress och prestation genom att utbilda och coacha i neuroledarskap och mental ergonomi. Kunskap som arbetslivet behöver idag så att vi kan nå mer flow med mindre stress.

 Anneli Ekström Godman, "den ofrivillige stressexperten", har en vision: att sprida kunskap om hur vi kan fungera på topp utan att bränna ut oss. Det går att kombinera hög produktivitet och välmående. Neuroledarskap och Mental Ergonomi ger kunskap och åtgärder. Verksamheten drivs inom Rindö Re AB.