IBS AB

PaperlinX väljer IBS affärssystem för 18 länder i Europa

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 10:15 CEST

IBS har tecknat ett avtal med PaperlinX för installation av IBS Paper,
IBS affärssystem för pappers- och förpackningsindustrin. Avtalet
reglerar villkoren för planerade programvaruinstallationer för 4 000
användare i 18 europeiska länder.

PaperlinX är en av världens största pappersgrossister och har mer än 10
000 anställda i 30 länder. Företaget är noterat på börsen i Australien.
Efter en nio månader lång utvärdering har PaperlinX valt IBS som
leverantör av affärssystem för företagets verksamhet i Europa.

- PaperlinX ledning har gjort en ingående genomgång av IBS affärssystem
och har imponerats av programvarans egenskaper och den skräddarsydda
funktionaliteten för Pappersbranschen, säger David Walker, CIO vid
PaperlinX.
PaperlinX avser att effektivisera verksamheten och ska byta ut de olika
affärssystem som idag används inom koncernen till ett; IBS Enterprise.

Samarbetet inleds med en pilotinstallation under 2005. Avtalet mellan
IBS och PaperlinX omfattar villkoren för den planerade installationen av
IBS affärssystem, med inriktning på varuförsörjningskedjan inom pappers-
och förpackningsindustrin, i alla verksamheter inom PaperlinX i Europa.
Programvarulösningen IBS Paper omfattar tillämpningar för säljstöd,
kundadministration, distribution, lagerstyrning, orderhantering, inköp,
ekonomistyrning och affärsanalys. När väl installationen har påbörjats
runt om i Europa ska PaperlinX utvärdera lösningen och besluta om det
även ska installeras i Asien och Nordamerika där företaget har
verksamhet.

- Avtalet med PaperlinX visar att vi har en stark produkt att erbjuda
internationella koncerner inom pappers- och förpackningsindustrin. Genom
en kombination av branschspecifika program och ett starkt nätverk kan vi
snabbt och kostnadseffektivt implementera system runt om i världen som
ökar kundernas lönsamhet och kundservice. Det strategiska samarbetet med
PaperlinX kan komma att bli den hittills största installationen av IBS
programvarulösningar i världen, säger Magnus Wastenson, vd för IBS, i en
kommentar om betydelsen av avtalet med PaperlinX.


För mer information kontakta

Magnus Wastenson, vd, IBS AB
Mobil: +46 (0)70 627 2515
magnus.wastenson@ibs.net

John Womack, Informationschef, IBS AB
Mobil: +46 (0)70 678 24 99
john.womack@ibs.net


PaperlinX har sitt huvudkontor i Melbourne, Australien, och har
regionala kontor i Melbourne, Amsterdam, Los Angeles och Singapore.
Kundservicegrupperna i de regionala driftsbolagen kan erbjuda kunderna
hög kundservice, produktkännedom och teknisk kompetens. PaperlinX har
mer än 10 000 anställda i 30 länder, och är noterat på börsen i
Australien. Aktien handlas under namnet PPX. http://www.paperlinx.com

IBS AB är en ledande leverantör av affärssystem för hantering av
varuförsörjning, kundrelationer och ekonomistyrning. IBS huvudsakliga
fokus är på medelstora och stora distribuerande företag samt säljande
och tillverkande företag inom internationella koncerner, speciellt
sådana verksamma inom bl.a. läkemedel, elektronik, fordonsindustri,
livsmedel, papper och bokdistribution. För mer information, besök gärna
http://www.ibs.net