Primelog Software AB

Pappers- och massaindustrin har stora vinstpotentialer trots bister omvärld

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2011 17:30 CET

UnitedLog som är ett ledande nordiskt specialistföretag inom supply chain och logistik har publicerat sin senaste branschrapport. Denna gång är det pappers- och massaindustrin som har undersökts.

I rapporten där man speciellt tittar på trender, möjligheter och utmaningar ur ett supply chain perspektiv har UnitedLog identifierat ett antal områden som företag måste fokusera kring för att vara framgångsrika.

Rapporten innehåller även en nyligen sammanställd finansiell benchmark. I tabellerna kan man utläsa hur bra, eller dåligt,  de olika företagen är på att utnyttja sitt rörelsekapital.

Dessutom behandlas utförligt effekterna av att installera egna TMS-system för att få kontroll över sina varuflöden.

Hela rapporten skickas ut som en kostnadsfri service till UnitedLog´s kunder och inom kort kommer det även att gå bra att ta del av rapporten på hemsidan www.unitedlog.com.

UnitedLog är Nordens ledande företag inom Supply Chain och logistik. Vi utvecklar och strömlinjeformar våra kunders globala flöden av varor, information och kapital. Vi erbjuder strategi och finanskonsulting inom SCM, specialiserade mjukvaror för kontrolltorn samt outsourcad drift av logistikprocesser. UnitedLog har ca 120 medarbetare fördelat på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrtälje, Helsingborg, New York, Boston, Shanghai, Helsingfors, Moskva , Lausanne och Katowice. Företaget omsätter cirka 20 miljoner euro och ägs av Sjätte AP-fonden och AB Arvid Svensson.

Mer information finns på
www.unitedlog.se