Bokförlaget Atlas

Papperslösa rev ut asbest utan skydd.

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 15:28 CEST

Nya Vällingby centrum invigdes våren 2008. Ägaren Svenska Bostäder kände inte till att papperslösa arbetare jobbade nattetid för att centrumet skulle bli färdigt i tid. Biterman Garay och hans bror Roberto rev på sin chefs order ut asbest i den gamla centrumbyggnaden. Bröderna som kommer från Bolivia hade varken lagstadgade skyddskläder eller den utbildning som krävs när de rev ut det livsfarliga materialet.

Efter att han blivit varnad av en svensk byggnadsarbetare tog Biterman Garay bilder på arbetsplatsen med sin mobiltelefon. Bilderna visar hur de bolivianska rivningsarbetarna hackar loss asbesten med knivar. När Biterman och hans bror frågade efter arbetskläder och skyddsutrustning till rivningsarbetet hotade chefen med att se till att de blev utvisade ur landet. Bröderna väntar fortfarande på den läkarundersökning de utlovats.

I en ny reportagebok - Svart notis - berättar bröderna Garay om den rättslöshet papperslösa arbetare utsätts för på svensk arbetsmarknad. SVT-journalisten Stina Blomgren har under flera år bevakat frågor som rör papperslösa migranter. I boken intervjuas också Byggettans ordförande Johan Lindholm som fört brödernas talan samt Projektbyrån som byggt centrumet för Svenska Bostäders räkning. Svart notis utkommer nu på torsdag den 18 september.

För kontakt med bröderna Garay eller Stina Blomgren kontakta Stefan Ingvarsson, Atlas på telefon 0735687570 eller stefan.ingvarsson@arenagruppen.se.

Som Sveriges första ABC-stad, med Arbetsplatser, Bostäder och Centrum i samma område, blev Vällingby Centrum världsberömt när det invigdes år 1954. Efter ombyggnad och nyinvigning 2008 beskrivs nya Vällingby Citys mål : "Det mest moderna och visionära en stad kan vara är att vara genuint omtänksam - att inte bara värna om konsumenten utan även om invånare, företagare, besökare, - ja alla", säger centrumchefen Lena Lindvall i reklamtexten.