Papyrus Supplies

Papyrus investerar för framtiden

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 14:56 CET

Papyrus Sverige har beslutat att strukturera om delar av sin verksamhet, genom att utöka verksamheten i främst Stockholm, Mölndal och Malmö. Samtidigt kommer lagren i Avesta och Norrköping att flyttas till Stockholm.

- I första hand handlar det om att kunna erbjuda våra kunder ännu bättre service, säger VD Gussi Emri. Genom att koncentrera oss på färre enheter kan vi ha högre tillgänglighet och leveranssäkerhet. Det svenska näringslivet utvecklas och vi måste följa med.

- Allt fler företag vill undvika att binda kapital i lager, säger Gussi Emri. Kostnaden för lagerhållning av insats-, och förbrukningsvaror, inkluderat bemanning, lokaler och hantering är lika hög som onödig, när Papyrus kan erbjuda en smartare och mer kostnadseffektiv lösning.

- Omstruktureringen skall även bidra till en bättre miljö, säger Gussi Emri. Vi kommer att packa bilarna på ett annat och bättre sätt, vilket gör att miljökalkylen blir betydligt bättre.

Säljfunktionen i Norrköping berörs inte. Förflyttningar av lagerfunktioner berör 7 anställda i Avesta och 11 i Norrköping.

Papyrus ägs av Stora Enso och är Sveriges ledande grossist av papper, förpacknings och förbrukningsmaterial. Företaget omsätter i år 1,8 mdr med god lönsamhet och hög tillväxt.

För mer information:
Gussi Emri 070-548 06 87